Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

Siloseire 17.05

Esimesed rohuproovid võeti 17. mail. Nende analüüs näitas, et rohu kasvukõrgus on väike: kõrrelistel 16–40 cm
(Itaalia raihein) ja liblikõielistel 15-–23.cm. Kõrrelised olid võrsumise faasis. Rohi on veel väga noor ja kuivaine
saak oli väike jäädes kõigis proovivõtukohtades alla 1,5 t/ha (vt analüüsitabel). Kuivaine seeduvus oli kõigis
proovides üle 71%. Proteiinisisaldus oli kõrge olles väetamata rohumaal keskmiselt 20,5% ja lämmastikväetist
saanud alal 22,0–33,4% (harilik aruhein N80 kg/ha), kiusisaldus oli veel väike.

Heintaimede sileerimise info 17.05. analüüside alusel (PDF)
Heintaimede analüüsi andmed 17.05. analüüside alusel (PDF)

Siloseire
Sirje	Tamm

Sirje Tamm

20.05.2021

Samal teemal

Kõik uudised