Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

21. nädal: silo tegemisega peab veel ootama!

Autorid: Sirje Tamm, Priit Pechter ja Heli Meripõld

Esimesed rohuproovid võeti 23. mail. Nende analüüs näitas, et rohu kasvukõrgus on väga väike:

kõrrelistel 15–35 cm ja liblikõielistel 15–28 cm. Kõrrelised olid võrsumise ja kõrsumise algfaasis

ning lutsern varsumise faasis. Kuivaine saak oli väike: Jõgeva ja Saku vanematel rohukamaratel

jäi 1 t ha-1 piiresse (vt analüüsitabel), Viljandis ligi 2 tonni. Väheste sademete tõttu oli

kuivainesisaldus suhteliselt kõrge. Kuivaine seeduvus oli kõigis proovides üle 73%.

Proteiinisisaldus oli noores rohus kõrge olles väetamata rohumaal Saku katsetes keskmiselt

20,2% ja lämmastikväetist saanud alal Saku ja Jõgeva katsete põhjal 21–30,4% (N80 kg/ha).

Viljandi proovide madalam proteiinisisaldus võrreldes teistega võib-olla tingitud suuremast

kõrreliste osakaalust proovis või ei ole N väetist saanud.

Silo tegemisega peab veel ootama!

Talv 2021/22 oli lumerohkusest hoolimata klimaatilisest keskmisest veidi soojem aga

lumerohke. Üle Eesti oli talve keskmine temperatuur pool kuni poolteist kraadi kliimanormist

(norm –2,6 °C) kõrgem. Heintaimed talvitusid üldiselt rahuldavalt kuni hästi. Lumikate kaitses

külmakraadide eest, Jõgeval ei langenud temperatuur lume all maapinna lähedal ega mullas

taimedele ohtlikult madalale. Saartel ja ranniku mõju piirkonnas praktiliselt talve ei olnudki ja

püsivat lumikatet ei tekkinud. Mandri-Eestis tuli kevad lumise talve järel aeglaselt ja visalt ning

temperatuur läks üle 0 kraadi püsivalt alles aprilli alguses (Jõgeval 4. aprill). Lumi sulas

aeglaselt, mistõttu niiskust jõudis mulda vähe ja põldudele seisvat vett ei tekkinud. Üldiselt

tõusis temperatuur püsivalt üle 5 kraadi 19. aprillil, mis on lähedane paljude aastate keskmisele.

Aprilli lõpp ja mai algus olid väga külmad ööd, mistõttu taimede areng oli aeglane. Aprillis oli

sademeid normi piires, vaid Viljandis tuli veidi rohkem (41 mm so 105% kuu sajunormist). Mai

esimene dekaad oli sademetevaene ja jahe. Mai II dekaadis jahe ilm jätkus ja lisandus ka

sademeid. Vegetatsiooni algusest 22. maini kogunes efektiivseid temperatuure Pärnumaale 129,

Valgamaale 128, Kuressaarde 127, Viljandisse 120 ja Jõgevale 110 ning Sakku 91 kraadi ning

rohu juurdekasv oli väga aeglane.

Heintaimik on enamasti silo tegemiseks sobiv kui efektiivsete temperatuuride summa on

vegetatsiooniperioodi algusest timutil 190–235, harilikul aruheinal 220–240, karjamaa-raiheinal

260–290 kraadi. Liblikõielised vajavad enam soojust.

Laine ja Vello Kepparti andmetel oli efektiivsete temperatuuride kasvava summa järgi looduse

areng Jõgeval võrreldes viimase 30 aasta keskmisega 22. maiks kaheksa päeva võrra maha

jäänud.

Kasutatud on Laine ja Vello Kepparti Looduskalendri (https://www.looduskalender.ee/n/) ja

Riigi ilmateenistuse (http://www.ilmateenistus.ee)

Järgmised proovid võetakse 30. mail.

Tutvu analüüsitulemustega
Siloseire
Sirje	Tamm

Sirje Tamm

25.05.2022

Samal teemal

Kõik uudised