Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

Juuni Jõgeval

Juuni keskmine õhutemperatuur oli 19.4 ºC, see on senini Jõgeval mõõdetutest kõige kõrgema keskmise temperatuuriga juuni. Sademeid oli kuu peale kokku 10.8 mm. See on 58.7 mm vähem, kui viimase saja aasta keskmine sademete hulk. Kuivem on Jõgeval olnud vaid vabariigi taasiseseisvumise järgsel aastal (1992).
Esimeses dekaadis oli õhutemperatuur keskmiselt 17.6 ºC, mis oli keskmisest 4.1 ºC enam, oluline on mainida, et tegemist ei ole läbi aegade soojema I dekaadiga.

Mullatemperatuuri keskmine oli 18.03*C. Sademeid jagus vaid 0.6 mm jagu.

Teise dekaadi keskmine õhutemperatuur oli 18.49 ºC, mis oli teise dekaadi keskmisest pikaajalisest keskmisest 4 ºC võrra enam. mullatemperatuur 19.4 ºC ja sademeid oli 3 mm.

Kolmanda dekaadi keskmine temperatuur oli 22.1 ºC, mis oli pikaajalisest keskmisest 5.4 ºC soojem. Mullatemperatuur 22,5 ºC ja sademeid jagus kokku 7.2 mm.
Kõige soojemad päevad olid 21 ja 22 juuni.

Joonis 1. Õhutemperatuur Jõgeval

Rukis

Rukki põldu paigaldatud sensorid mõõtsid, et mulla peamine kihis on mullaniiskuse kadu suurem, kui alumistes kihtides. Mulla kümnesentimeetrina kihi kuivus süvenes peamiselt rukki füsioloogiliste eripärade tõttu - mullapind on nii päikesekiirgusele, kui sademetele avatum, mistõttu on joonisel 2. nähtav mullaniiskuse pindmise kihil suurem reaktiivsus sademetele, kui teistel teraviljadel. Pealmises kihis on puudu hinnanguliselt 17mm sademeid.
Joonistelt on ka hästi nähtav, et mulla alumistes kihtidesse sademeid ei jõudnud.

Joonis 2. Rukkipõllu mullaniiskuse ja sademete profiil.

Rukki teris on kaunis liistakas ega ole saanud kõrgete temperatuuride ja vähese niiskuse tingimustes paisuda. Kasvufaas kuu lõpus oli piimküpsuse lõpp.(BBCH 77).

Talinisu

Talinisu taimik on suutnud hoida niiskust märksa efektiivsemalt. Oma roll on selles on katselappide asukohal, mis asub künke jalamil. Teisalt kaitseb mulda päikesekiirguse eest lopsakas biomass. Seoses vajaliku niiskuse defitsiidiga on nisu alustanud alumiste lehtede suretamist. Nisu kasvufaas kuu lõpus oli piimküpsuse lõpp.(BBCH 77).
Nisu taimikus oli maapinnal temperatuur keskmisel 18.06*C, kordagi alla 8.3 ºC temperatuur ei langenud ega üle 28.4 ºC ei tõusnud

5cm kõrgusel oli keskmine temperatuur 19.3 ºC, langemata kordagi alla 5.4 ºC. Maksimaalne õhutemperatuur oli sellel kõrgusel 32.98 ºC.

50cm kõrguse keskmine õhutemperatuur oli 20.7 ºC, langedes kõige „külmematel“ öödel 4.2 ºC-ni. Ja kõige kõrgem näit registreeriti 35.7 ºC.

Talinisu katsepõld 30. juunil
Nisupõllu mullaniiskuse ja sademete profiil

Suvioder

Suviodra mullaniiskuse käikudes mängib rolli taaskord odra füsioloogilised iseärasused. Relatiivselt väiksem biomass avab mullapinna otsesele päikesekiirgusele, lisaks väga kuivad ilmad kõrsumisfaasis jätsid taimiku lühikeseks, tähendades ka avatumast kõrgematele temperatuuridele ja sademetele. Ehk pealmine kiht mullas on kuivem ja reageerib igasugustele sademetele enam. Suviteraviljade saagile on sellised keskkonnatingumused saaki limiteerivaks faktoriks seoses suviteraviljade juurestiku pinnapealsusega. Seoses sademete defitsiidi ja pikal valitsenud kõrge õhuniiskusega on suviodral kuivusega seotud füsioloogilised iseärasused ( lehtede kolletumine ja kõrvalvõrsete suretamine) ja ka erinevate seenhaiguste surve tugev (jahukaste, pruunlaiksused jne) Suviodra kasvufaas oli õitsemise keskpaik (BBCH 65).

Suviodra põllu mullaniiskuse ja sademete profiil
Agrometeoroloogia
Merko Kärp

Merko Kärp

09.07.2021

Samal teemal

Kõik uudised