Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

Aprill 2021

Kõik-kõik on uus maikuus. Nii on ka agrometeoroogia juttudel nüüdsest uus kodu - siinsamas. Vanad lood jäävad aga endiselt lugemiseks alles aadressile agrometeoroloogia.blogspot.com

Kuna kõik head asjad võtavad aega ja siis veel natuke aega, siis ongi maikuu jutud uutmiste tuules üsna hõredaks kujunenud. Aga parem hilja kui veel hiljem - siit tuleb aprillikuu ilma iseoomustus.

Aprillikuu temperatuur kujunes Eesti keskmisena kliimanormile lähedaseks, vaid pisut jahedamaks - Eesti keskmine õhutemperatuur oli 4,7 °C, mis on 0,2 °C normist madalam. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 20,4 °C (12. aprill, Narva) ning miinimumiks -7,3 °C (8. aprill, Jõhvi). Kevadele iseloomulikult oli soojem Lõuna-Eestis, kõige jahedam põhjarannikul.

Joonis 1. Aprilli keskmine temperatuur Eesti jaamades

Järgmistel kahel joonisel on toodud aprilli temperatuuri käik kolmes jaamas - ülemine joonis näitab temperatuuri väärtusi ja alumine pilt erinevust kliimanormist (1991-2020 keskmine). Kuu esimene kolmandik oli sisemaal normist jahedam, saartel ja rannikul veidi soojem. Aprilli teise dekaadi jooksul kõikus temperatuur normi läheduses või üle selle, esines ka paar nö soojalainet. Aprilli viimane kolmandik kujunes aga kõikjal normist palju jahedamaks.

Joonis 2. Ööpäeva keskmise temperatuuri käik Jõgeval, Võrus ja Sõrves
Joonis 3. Ööpäeva keskmise temperatuuri kõrvalekalle normist Jõgeval, Võrus ja Sõrves

Öiseid miinimumtemperatuure esines mandri-Eestis läbi kogu kuu (joonis 4 Jõgeva näitel). 2m kõrgusel mõõdetud temperatuurid langesid Ida-Eestis ka päris kuu lõpus kuni 5 miinuskraadini. Maapinna kohal registreeriti Tallinn-Harku ilmajaamas ööl vastu 30. aprilli -6,9 kraadi. Jõgeval mõõtsime sel ööl nisupõllul mullapinnalt -2,7 ºC ja 5 cm kõrgusel maapinnast -3,8 ºC (joonis 4) . Kuusikul mõõdeti 29. aprilli varahommikul mullapinnal -2,9 ºC, 3 cm kõrgusel maapinna kohal -4,9 ºC ja vahetult taimkatte kohal (tol hetkel maapinnast umbes 15 cm) -7 ºC (joonis 5).

Joonis 4. Ööpäeva miinimumtemperatuurid Jõgeval talinisupõllul erinevatel mõõtekõrgustel

Joonis 5. Temperatuuri käik Kuusiku talinisupõllul erinevatelmõõtekõrgustel.

Klimatoloogiline kevad ehk taimede vegetatsiooniperiood algab ööpäeva keskmise temperatuuri püsiva tõsumisega üle 5 kraadi. Sel aastal toimus see Mandri-Eestis 12. aprillil, Ida-Eestis 1-2 päeva varem, saartel ja rannikul kohati pisut hiljem (Pakril ja Ristnas alles 9. mail) - nagu näha ka jooniselt 2, ei jõudnud 12. aprillil mandril esinenud soojalaine meretuule mõju all olevale rannikule.

Joonis 5. Kevade alguse kuupäev (aprill).

Aprilli viimasel kolmandikul muutusid Jõgeva ümbruses kulused rohumaad roheliseks. Taliraps ja -rüps taastusid kuu lõpuks vahepealsetest külmakahjustustest. Talinisu olid muutliku kevade üle elanud ning alustas võrsumist heas seisukorras, kuu lõpuks olid veel vaid üksikud taastumata lapid. Talirukis sai Jõgeva katsepõldudel tugevamaid talvekahjustusi (lumiseen) ja pilt oli kuu lõpuks veel väga kirju.

Raps Kuusikul (Foto: Triin Saue)

Talinisu Kuusikul (Foto: Triin Saue)

Talinisu Jõgeval (foto: Reine Koppel)

Talirukis Jõgeval (Foto: Merko Kärp)

Efektiivseid üle 5 kraadi temperatuure kogunes Jõgeval aprillis 31 ºC, mis on 40 kraadi võrra kliimanormist vähem. Nagu võiski eeldada, siis eriti madal temperatuurisumma kogunes taas saartel ja rannikul saartel.

Joonis 6. Efektiivsete (üle 5 kraadi) temperatuuride summa aprillis.

Sademeid (joonis 7) tuli aprillis vahemikus 12 mm-st Ristnas 44 mm-ni Türil, mis moodustas kuu normist 39-116%. Nagu näha jooniselt 8, sadas Türi suurem sajuhulk maha suuremas osas kahe suurema sajuna. Sademeid esines aprillis nii lume, lörtsi kui vihmana, kohati esines ka rahet.

Joonis 7. Aprilli sademete summad (mm). Värvikood tähistab võrdlust kliimanormiga - heledam värvus tähendab normiga võrreldes väiksemat sajuhulka.

Joonis 8. Sadmete hulk (mm) päevade kaupa

Agrometeoroloogia
Triin	Saue

Triin Saue

21.05.2021

Samal teemal

Kõik uudised