Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

2017/2018. aasta ilmastiku omapärast Jõgeval ja selle mõjust taimekasvatusele

Laine Keppart
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Artikli kirjutamisel on kasutatud Jõgeva meteoroloogiajaama 1922. aastast alanud ilmavaatluste ja
1964–2001. a agrometeoroloogilisi andmeid. 2002. aastast viidi agrometeoroloogilised vaatlused üle Jõgeva Sordiaretuse Instituuti, mis praeguseks kannab Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) nime. 2018. a erakordselt soojal suvel kujunes Jõgeva ümbrus üheks kõige kuivemaks piirkonnaks Eestimaa piires (Keppart, 2018), mistõttu siinsed põllukultuuride kasvutingimused iseloomustavad antud aasta põuaste piirkondade taimekasvu tingimusi.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2019 kogumikust lk 162.

Loe artiklit
Agrometereoloogia