Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini- ja energiarikkamad kultuurid ja karjamaasegud

Loomade mahesööt on sageli rahuldava toiteväärtusega, suur vajadus on energiarikaste ja sobiva proteiinisisaldusega mahesööda järele. Sööda toiteväärtuse suurendamiseks uuriti uute kultuuride kasvatamist ja söödatootmise tehnoloogiate täiendamist

Loomade mahesööt on olnud rahuldava toiteväärtusega ja valdkonna tulemuste parandamiseks on suur vajadus energiarikaste ning kõrge proteiinisisaldusega mahesöötate järele. Mahetootmise arenguks vajatakse selles valdkonnas ka rohkem teadmisi.

Uurimistöö eesmärgid ja täitmine:

1.           Selgitada välja mahepõllumajandusloomade (piimalehmade, lihaveiste, kitsede ja lammaste) proteiini- ja energiavajaduse puudujäägid põhisöötadega söötmisel.

2.           Koostada söödaratsioonid: esimeses etapis (2016–2017) piimalehmadele ja lammastele ning teises etapis (2018–2019) lihaveistele ja kitsedele.

3.           Katsetada energia- ja proteiinirikaste söödakultuuride kasvatusvõimalusi.

4.           Töötada välja söödabaasi toiteväärtuse suurendamise abinõud.

Uurimistöö viidi läbi koostöös tootmisettevõtetega (6 mahefarmi), Kuusiku katsekeskuses ja ETKI katsepõldudel. Võrreldi väljavalitud farmide söödavajaduse ja söödabaasi vastavust  maheloomakasvatuse nõudlusega.

Uurimistöö viidi läbi projekti RUP 26.02.2016 nr 10.1-2/430 p.3 raames aastatel 2016_2020.

Loe uurimistööd
Heintaimed
Mahe
Rohusööt
Valli Loide

Valli Loide

25.05.2021