Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Põlekivituhk kui lubiväetis

Lisette Niilo, Tõnu Tõnutare
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Sissejuhatus
Eestis kaevandati 2017. aastal 15,6 miljonit tonni põlevkivi, millest 11,15 miljonit kaevandasid Eesti Energiaga seotud ettevõtted (Eesti Põlevkivi …, 2018). Põlevkivi töötlemise käigus tekivad erinevad jäätmed millest üheks olulisemaks
on põlevkivituhk, mida 2017. aastal tekkis 9,23 miljonit tonni (Eesti Põlevkivi… 2018). Suurem osa põlevkivituhast on Eesti Energia elektrijaamade tootmise jääk. Enamus tekkivast tuhast ladustatakse tuhaväljadel (Kuusik jt, 2012). Ladustatava koguse vähendamiseks on oluline leida tuhale taaskasutamisvõimalused.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2019 kogumikust lk 37.

Loe artiklit
Agrotehnoloogia
Lupjamine
Väetamine