Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Punase ristiku kasvatamise mõju mulla mikroobide aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku sisaldusele erinevates viljelusviisides

Jaan Kuht, Viacheslav Eremeev, Maarika Alaru, Anne Luik, Liina Talgre
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

Punane ristik on teada ja tuntud kui õhulämmastikku siduv ja mulda taimedele omastatava lämmastikuga rikastav põllukultuur. Ristikul on positiivne toime mulla füüsikalistele omadustele ja mulla keemilistele parameetritele (Russell, 1971; Christensen, 1996). Carter ja Kunelius (1993) leidsid, et oder koos allakülvatud ristikuga suurendas kogu juurte massi mullas 6–11 korda, võrreldes ainult odraga ja samas parandas ka mulla struktuuri. Skudiene ja Tomchuk (2015) leidsid, et järgneva aasta punase ristiku juurte mass suurenes võrreldes eelneva aasta juurte massiga kuni 6,5 korda ja maapealne mass kuni 4 korda. Pärast ristiku mulda kündmist oleneb taimejäänuste lagunemine ja toitainete vabanemine (sealhulgas ka süsinik) juba mullamikroobide tegevusest. Seepärast pööratakse suurt tähelepanu ka mulla bioloogilistele näitajatele (sh.mikroobne ja ensümaatiline aktiivsus mullas). Üheks levinud viisiks mulla mikroorganismide kvantitatiivsete parameetrite hindamiseks on fluorestseiini diatsetaadi hüdrolüüsi määramine (Fontvieille et al., 1992), mis on leidnud laialdast kasutamist (Söderström, 1977; 1979). Võrreldes mulla füüsikalis-keemiliste parameetritega, on mulla mikroobide aktiivsus muutuste suhtes oluliselt tundlikum (Oldare et al., 2008; Oldare et al., 2011).
Varasemalt on meil veel uuritud erinevate kultuuride kasvualade mulla bioloogiliste ja agrokeemiliste näitajate (mulla mikroobide aktiivsus, Corg, Ntot, jt) muutumist mahe ja tavaviljeluses talinisul (Eremeev et al., 2019a), kartulil (Eremeev
et al., 2019b; 2020), odra alla külvatud punasel ristikul (Kuht et al., 2018; 2019a;2019b) ning punasel ristikul (Kuht et al., 2019c). Kõik need uurimused on kinnitanud maheviljeluses kasutatud meetmete eeliseid tavaviljeluse ees. Ei ole veel täielikult selge, mis ja kuidas mõjutab mikroobide aktiivsust ja mulla orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldust tava- ja maheviljelussüsteemides. Käesolev uurimistöö püüab selgitada neid teemasid punase ristiku allakülvi, ristiku ja talinisu kasvualade mulla näitajate põhjal.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 63

Loe edasi
Heintaimed
Muld