Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Soojustingimuste muutumise võimalik mõju põllukultuuride kasvatamisele Eestis – tendentsid, võimalused ja väljakutsed

Triin Saue
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Käesolevas kokkuvõttes anlüüsitakse õhutemperatuuriga seotud agroklimaatilisi näitajaid, mis iseloomustavad
põllumajanduskultuuride soojusega kindlustatust ning vaadeldakse nende muutust viimase 50 aasta jooksul. Teaduskirjandusele tuginedes püütakse analüüsida, milline võiks olla temperatuurirežiimi edasine areng ning kuidas võiks muutused mõjutada põllukultuuride kasvatamist.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 294.

Loe artiklit
Agrometereoloogia
Agrotehnoloogia
Triin	Saue

Triin Saue

10.03.2020