Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Uus odrasort ‘Tuuli’

Ülle Tamm, Ilmar Tamm, Hans Küüts
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Sissejuhatus
Uute odrasortide aretuse eesmärgiks on Eesti kasvutingimustes hästi kohastunud suure terasaagiga, hea seisukindluse ja tera kvaliteediga taimehaigustele vastupidavate sortide loomine. Nendest eesmärkidest lähtuvalt jõudis 2016. a
lõpule aretise J 4628 aretustöö ja ta anti riiklikusse sordikatsetusse. 2017.–2018. a läbis aretis majandus- ja registreerimiskatsed ning CPVO/UPOVi eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse testid. Uus sort võeti katsetulemuste põhjal Eesti sordilehte ja ta sai nimeks ‘Tuuli’. Uue sordi omadusi võrreldi Eesti Taimekasvatuse Instituudi põldkatses teiste Eestis kasvatatavate odrasortidega.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2019 kogumikust lk 44.

Loe artiklit
Oder
Sordiaretus
Teravili
Ülle Tamm

Ülle Tamm

10.03.2019