Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Väetamise mõju nisu pruunlaiksuse esinemisele Kadrina talinisu tootmiskatses

Eve Runno-Paurson1, Jakob Johan Lindam1,2,3, Viacheslav Eremeev1

1 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia
õppetool
2 Aru Põllumajanduse OÜ
3 Põllumeeste ühistu Kevili

Uurimustöö eesmärgiks oli võrrelda, kuidas mõjutavad erinevad lämmastikväetised ja fungitsiid nisu-pruunlaiksuse levikut talinisu ‘Ramiro’ tootmiskatses põuase katseaasta tingimustes. Seati järgmised hüpoteesid:
1) loomise faasis antud lisalämmastik vedelal kujul vähendab nisu-pruunlaiksuse esinemist;
2) haigustõrjeta katsevariandi taimedel on haiguskahjustus kõrgem.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 183.

Loe artiklit
Nisu
Teravili