Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Väetustehnoloogiate mõju talinisu saagikusele ja kvaliteedinäitajatele tootmiskatses põuase kasvuaasta tingimustes

Jakob Johan Lindam1,2,3, Eve Runno-Paurson1

1 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia
õppetool
2 Aru Põllumajanduse OÜ
3 Põllumeeste ühistu Kevili

Uurimustöös võrreldi, kuidas erinevad lämmastikväetiste andmise viisid (vedel ja graanul) mõjutavad talinisu saagikust ja selle kvaliteeti (proteiini sisaldus terades, langemisarv, peentera sisaldus, mahumass ja kleepvalgu sisaldus terades). Kõigil väetusvariantidel katsetati kasvuaegselt haigustõrjega ja haigustõrjeta töötlust.
Seega seadsime järgneva hüpoteesi: loomise faasis antud lisalämmastik vedelal ja graanuli kujul tõstab tera proteiini sisaldust kõige enam; haigustõrjeta katse variandid on madalama saagikusega kui haigustõrjega variandid.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 76.

Loe artiklit
Nisu
Teravili
Väetamine