Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Vedelsõnniku laotamise aja mõju sügisel N, P ja K leostumisele

Henn Raave
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda Nüld, NO3-N, NH4-N, Norg ning Küld ja Püld leostumist sõltuvalt vedelsõnniku laotamise ajast sügisel. Uurimistöö hüpoteesiks oli, et toitaineid leostub seda vähem, mida hiljem sügisel vedelsõnnikut põllule laotada.

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 36.

Loe lähemalt
Agrotehnoloogia
Väetamine