Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Põlluinfo

Vihmaussikoosluste struktuur ja mulla mikroobikoosluse aktiivsus suvinisu mahe- ja tavatootmispõldudel

Autorid: Mari Ivask (1,3), Riinu Kiiker (2), Kaire Loit (2), Marian Põldmets (1), Jane Raamets(3), Merrit
Shanskiy (1)
1 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse õppetool
2 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetool
3 Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, Tartu kolledž

Artiklis võetakse kokku andmed mullaelustikukoosluste seisundi kohta 10 tava- ja 10 maheviljelusega suvinisupõllul, mis on aluseks edasisele uurimistööle innovatiivsete põllumajandustehnoloogiate rakendamise mõju väljaselgitamisel. Analüüsitakse järgmisi koosluste parameetreid: vihmausside arvukus ja biomass, liigiline ja eluvormiline mitmekesisus, mikroobikoosluse respiratoorne aktiivsus ja mikroobne C mullas, arutletakse mullaniiskuse ja tootmisviisi mõju üle mullaelustikule…

Loe kogu artiklit Agronoomia 2020 kogumikust lk 18.

Loe edasi
Agrotehnoloogia
Nisu
Sordiaretus
Teravili
Margus Manguse

Margus Manguse

10.03.2020