• nisupold2.jpg
 • b_Vili.jpg
 • c_Lepatriin.jpg
 • nisutaevas1.jpg
 • LutsernKarlu-1.jpg
 • ADSC01932.jpg
 • Maherukis.jpg
 • taliraps-haage-suurpold.jpg
 • poldhernes2.jpg
 • Punane_ristik.jpg
 • IMGP7351.jpg
 • IMGP8311.jpg
 • Ida_kitsehernes.jpg
 • IMG_0132.jpg
 • Katselapid_Saku.jpg
 • kartois10.jpg
 • XZ201139.jpg

Kartul


Reet

 

Liik: Kartul
Päritolu: Ristamisvanemad: ‘Mats’ x ‘Gitte’
Aretaja: Aide Tsahkna
Kasvuaeg: Keskvalmiv
Sordileht: Lisatakse sordilehele lähiajal!
Sordi tunnused: õis hele sinivioletne, mugul kollasekooreline, korrapärase ovaalse kujuga, kollase sisuga, silmad madalad ja silma põhimiku värvus kollane, valgusidand aluselt keskmise sinise värvusega.
Majanduslikud omadused: saagikuselt võrdne sordiga ‘Ants’, kaubanduslike mugulate saagilt jääb sordile ’Piret’ veidi alla suuremate mugulate ja väiksema mugulate arvu tõttu pesas, tärklisesisalduselt võrdne sordiga ’Piret’ (keskmine), eelidandades annab juba varakult hea kaubanduslike mugulate saagi, hea maitsega, toortumenemist ega peale keetmist tumenemist ei esine või on minimaalselt, sobib kartulikrõpsudeks ja tööstuslikuks koorimiseks.
Haiguskindlus: kiduussi- ja vähikindel, lehemädanikukindluselt ületab standardsorte ‘Ants’, ‘Piret’, ‘Berber’, harilikku ja mustkärna nakatumine minimaalne.
Soovitus kasvatamiseks: seemnefraktsiooni saamiseks panna tihedamalt vakku, võimalusel eelidandada, kuna algareng on aeglane, säilib keskmiselt kuni hästi, suhteliselt hea lehemädanikukindluse tõttu sobib sort säästlikuks viljelemiseks.
Lisateave: Aide Tsahkna

Maret

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad:Vita x Frila N.
Aretaja: Aide Tsahkna, Alice Anderfeld, Mati Koppel
Kasvuaeg: keskvarajane
Sordileht: 2003
Sordi tunnused: puhmas keskmise kõrgusega, poollaiuv, õis punavioletne, õitsema hakkab varakult ja õitsemise intensiivsus keskmine, mugul ümar, punasekooreline, helekollase sisuga, silmad keskmise sügavusega, valgusidand punavioletne
Majanduslikud omadused: eelidandatult annab küllaltki kõrge varajase saagi, kus kaubanduslike mugulate osakaal on kõrge, lõppsaagilt on ületanud standardsorti Berber, tärklisesisaldus keskmine kuni kõrge, katsete põhjal sobib sort ka mahekartulikasvatusele, heamaitseline lauakartul, toortumenemist ei esine või esineb minimaalselt, keedetud mugulate tumenemine puudub, madala suhkrute sisalduse ja kõrge kuivainesisalduse tõttu sobib ka kartulikrõpsuks
Haiguskindlus: kiduussi-(Globodera rostochiensis) ja vähikindel (D 1), suhteliselt vastupidav viirushaigustele ja mustkärna nakatumisele, pealsete lehemädanikukindlus keskmine, võrreldes teiste sordilehe varajaste sortidega on neist lehemädanikukindlam, mugulamädanikesse nakatumine suhteliselt madal
Soovitus kasvatamiseks: teatud tingimuste kokkulangemisel (nagu veidi leeliseline ja kuiv muld mugulate moodustamise algperioodil) võib esineda harilikku kärna nakatumist, sel juhul niisutada, sort eelistab viljakaid kergema lõimisega soodsa niiskusrežiimiga muldi, eelidandamine võiks toimuda 3-4 nädalat +12 –15°C juures, seemnefraktsiooni (seemnekasvatuses) saamiseks tuleks mugulad maha panna tihedamalt (vaos 20cm vahega) ja eemaldada pealsed õigeaegselt, vastasel korral võivad mugulad üle kasvada, mineraalväetistest anda kloorivaba kartuli täisväetist vähemalt 600-800 kg/ha, säilib keskmiselt kuni hästi, suhteliselt aeglase nakatumisega lehemädanikku leviku algperioodil ja pealsete kiire arengu (lämmatab umbrohud) tõttu, sobib sort mahekartulikasvatuseks
Lisateave: Aide Tsahkna

Piret

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: J 1073-82 x Omega N
Aretaja: Aide Tsahkna, Alice Anderfeld, Mati Koppel
Kasvuaeg: keskvalmiv
Sordileht: 2000
Sordi tunnused: puhmas madal, püstine, õied suured valged, kuid õitsemise intensiivsus on madal kuni keskmine, mugulad on ümarovaalsed kuni ovaalsed, kollase koore ja sisuga, silmad madalad, valgusidandid punavioletsed
Majanduslikud omadused: kõrgesaagiline, keskmise tärklisesisaldusega ning madala redutseeritud suhkrute sisaldusega, väga heade kulinaarsete omadustega, toorlõigud ja keedetud mugulad ei tumene ka pärast pikaajalist õhu käes seismist, see on tingitud suhteliselt madalast klorogeenhappesisaldusest, sobib nii lauakartuliks kui frii- ja krõpsukartuliks
Haiguskindlus: kiduussi- ja vähikindel (D 1), suhteliselt lehemädanikukindel ning vastupidav viirushaigustele ja harilikule kärnale, keskmiselt vastuvõtlik mugulamädanike suhtes
Soovitus kasvatamiseks: sort eelistab viljakamaid soodsa niiskusrežiimiga muldi, eelidandamine võiks toimuda 4 nädalat +12...+15° C juures, siis võib anda kõrge varajase saagi, milles kaubanduslike mugulate osakaal on kõrge, algareng ei ole eriti kiire ja on mõneti ebaühtlane, kuid hiljem on hea vaovahe kattuvusega, niiskuse puudusel, liiga soojade ilmadega võib sort peatada kasvu, kuid taimed ei närbu, vaid jäävad ooterežiimi, kuna mugulad on kuiva mulla puhul koristusõrnad, on vajalik pealsete eemaldamine, et koor kinnistuks, vigastuste vältimiseks koristada soojemate ilmadega (nagu teisigi keskvalmivaid ja hiliseid sorte), säilib keskmiselt kuni hästi, puhkeperiood on lühike, ekstreemsetes kasvutingimustes tulevad mõned puudused esile (nagu näiteks sisu värvuse ebaühtlus, mis aga hiljem säilitamisel kaob), kasutada kompleksväetist 800…1000 kg/ha
Lisateave: Aide Tsahkna

Anti

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: R 513-78 x Super
Aretaja: Jaan Sarv, Mati Koppel
Kasvuaeg: hiline
Sordileht: 1997
Sordi tunnused: puhmas keskmise kõrgusega, poollaiuva kasvukujuga, õied väiksed valged, koondunud suurtesse õisikutesse, õitsemise intensiivsus madal, mugulad on ümarovaalsed, kergelt lapikud, silmad keskmise sügavusega, mugulate koor ja sisu kollased, valgusidandid nõrgalt punavioletsed
Majanduslikud omadused: kõrgesaagiline lauakartul, toorlõigud ega keedetud mugulad ei tumene, tärklisesisaldus madal kuni keskmine, seepärast sobib ka salatikartuliks
Haiguskindlus: vähikindel (D 1), nakatub lehemädanikust vähem kui senine meie kõige lehemädanikukindlam sort Ando ja on ka hea mugulate pruunmädanikukindlusega ning hariliku kärna kindlusega, märgmädaniku- ja varrepõletikukindluse suhtes võrdne Andoga, suhteliselt vastuvõtlik mosaiigiviirusele
Soovitus kasvatamiseks: sobib põllumajandusettevõtetele, kus ei tehta lehemädanikutõrjet, eelistab keskmise viljakusega kuni viljakaid muldi, eelidandada 4-5 nädalat +12°C juures, sobivaim seemnefraktsioon 24-45 mm, kasutades 75 cm vagude vahekaugust, kuna sort on hiline, ei tasu koristamisega kiirustada, mugulasaagi juurdekasv vegetatsiooniperioodi lõpul on suur ja valmimata mugulad võivad koristamisel vigastuda, mis omakorda halvendab säilimist
Lisateave: Aide Tsahkna

Juku

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: Ando x Meta
Aretaja: Alice Anderfeld, Aide Tsahkna, Peeter Tamm
Kasvuaeg: hilisepoolne
Sordileht: 1997
Sordi tunnused: puhmas keskmise kõrgusega, püstine kuni poollaiuv, õied on valged ja õitsemise intensiivsus väga madal, mugulad on ümarovaalsed veidi ebakorrapärase kujuga, kollase koore ja sisuga, silmad keskmise sügavusega, valgusidandid punavioletsed
Majanduslikud omadused: keskmise kuni kõrge mugulasaagiga, tärkliserikas ja suhteliselt madala redutseeritud suhkrute sisaldusega, tärklise kliisterdumisomadused on head, väga heade maitse- ja kulinaarsete omadustega, praktiliselt ei esine toorlõikude ega keedetud mugulate tumenemist, seepärast sobib hästi nii lauakartuliks, tärklise- kui kartulikrõpsutööstusele
Haiguskindlus: vähikindel (D 1), pealsed suhteliselt vastupidavad lehemädanikule, viirushaiguste suhtes keskmise vastupidavusega, vaid mõnel aastal on esinenud X-viirust ja keerdlehisust, mustkärna esineb minimaalselt, kuid hariliku kärna suhtes on ta suhteliselt vastuvõtlik, samuti võib tal esineda kuivlaiksust, varrepõletikku ei ole täheldatud, küllaltki vastupidav mugulamädanikele ja säilib hästi
Soovitus kasvatamiseks: sobib mehhaniseeritud viljelemiseks, nõuab kergeid ja stabiilse niiskusrežiimiga muldi, kõrge saagivõime ja tärklisesisaldus avalduvad õige agrotehnika ja väetamise korral, väetada paiklikult ning kloorivaba ja tasakaalustatud täismineraalväetisega
Lisateave: Aide Tsahkna

Ants

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: Spekula N x J 1576-72 + Agra (tolmusegu)
Aretaja: Alice Anderfeld, Aide Tsahkna, Peeter Tamm, Jaan Sarv
Kasvuaeg: hilisepoolne
Sordileht: 1992
Sordi tunnused: puhmas püstine, keskmise kõrgusega, õied valged, õisik kompaktne, õitsemisaeg pikk, mugulad ümmargused kuni ümarovaalsed, kollase koore ja sisuga, silmad keskmise sügavusega, valgusidandid punavioletsed
Majanduslikud omadused: mugulasaak keskmine kuni kõrge ja stabiilne, kulinaarsed ja maitseomadused head, esineb vaid toorlõikude tumenemist, sobib lauakartuliks ja ka kartulikrõpsude valmistamiseks
Haiguskindlus: kiduussi- ja vähikindel (D 1), pealsete vastupidavus lehemädanikule keskmine, mugulad on pruunmädanikukindlad ja säilivad hästi, suhteliselt vastuvõtlik mosaiigiviirusele, kannatab põua all ja seega esineb ka kuivlaiksust
Soovitus kasvatamiseks: sobib mehhaniseeritud viljelemiseks, pealsete vastupidavus lehemädanikule on keskmine, kuid sellest tekitatud kahju saagile ei ole suur, kuna sort moodustab saagi suhteliselt kiiresti ja samuti võib kasutada eelidandamist, sobib mehhaniseeritud viljelemiseks, Ants on intensiivsort ja reageerib hästi suurtele väetiseannustele, mugulate sisu tumenemise vältimiseks väetada kloorivabade täisväetistega, milles on K osatähtsus suurem (1 osa N kohta 1,8-2 osa K), kuivlaiksuse ja lehemädaniku vastu võib pritsida keemiliste taimekaitsevahenditega
Lisateave: Aide Tsahkna

Sarme

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: Commandeur x M 987
Aretaja: Jaan Sarv, Kaljo Kask
Kasvuaeg: hilisepoolne
Sordileht: 1993
Sordi tunnused: puhmas püstine, keskmise kõrgusega, õied suured, valged, õitseb kaua ja rohkesti, mugulad on ovaalsed, noorelt roosakasvalged, hiljem võrgulise koorega, madalate silmadega, sisu on kreemikasvalge, valgusidandid punavioletsed
Majanduslikud omadused: suuresaagiline, keskmise tärklisesisaldusega, sobib kasutamiseks toidu- ja ka friikartuliks
Haiguskindlus: vähikindel (D1), lehemädaniku ja mugula pruunmädaniku suhtes suhteliselt vastupidav sort, siiski esineb mugulatel mõningal määral pruunmädanikku, tolerantne S-viiruse suhtes, suhteliselt vastuvõtlik keerdlehisuse viirusele
Soovitus kasvatamiseks: sobib mahepõllumajanduse süsteemi ja väiketaludele, enne koristamist on soovitav Sarme pealsed eemaldada augusti viimasel nädalal, kuna koristamisega viivitamine halvendab mugulate säilivust, kamar-karbonaatmuldadel kasvab ühtlase ilusa kujuga mugul, kuid sordile sobivad ka leetjad saviliiv- ja liivsavimullad, väetada kloorivaba kartuliväetisega, vastavalt mulla toitainete sisaldusele ja sordi vajadustele
Lisateave: Aide Tsahkna

Vigri

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: Ando x J 2054-64
Aretaja: Alice Anderfeld, Peeter Tamm, Jaan Sarv
Kasvuaeg: hilisepoolne
Sordileht: 1987
Sordi tunnused: puhmas püstine, keskmise kõrgusega kuni kõrge, õied punavioletsed, õisik kompaktne ja paljuõieline, mugulad ümarovaalsed, kollase koore ja sisuga ning silmad madalad, valgusidandid sinivioletsed
Majanduslikud omadused: heade maitse- ja kulinaarste omadustega lauakartul, keskmise tärklisesisalduse ja mugulasaagiga, mugulad ei tumene
Haiguskindlus: vähikindel (D1), lehemädanikukindlus keskmine, vastupidavus viirushaigustele keskmine, võib esineda mugulate pruunmädanikku nakatumist, tundlik mehaanilistele vigastustele, esineb õõnesmugulaid, säilivus rahuldav
Soovitus kasvatamiseks: suhteliselt kiire algarenguga, kannatab põua all, hariliku kärna teket võib vähendada niisutamisega mugulate moodustamise algperioodil ja mitte kasvatada äsjalubjatud muldadel, eelidandamine vähendab lehemädaniku poolt põhjustatud saagilangust, eelistab saviliivmuldi, jälgida, et säilitamistemperatuur ei tõuseks üle normi, vajab väetamiseks kloorivaba kartuliväetist vastavalt mulla väetistarbele
Lisateave: Aide Tsahkna

Ando

 

Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: J 382-48 x Agra
Aretaja: Alice Anderfeld, Harri Hindoalla
Kasvuaeg: hiline
Sordileht: 1977
Sordi tunnused: puhmas püstine, keskmise kõrgusega kuni kõrge, vähevarreline, õied valged, õitseb rikkalikult, mugulad ümarad kuni ümarovaalsed, suured, kollase koore ja sisuga, valgusidand punavioletne
Majanduslikud omadused: kõrgesaagiline ja kõrge tärklisesisaldusega, mille tõttu sobib ka tärklise tootmiseks, kiire algarenguga, heade maitse- ja kulinaarsete omadustega lauakartul
Haiguskindlus: vähikindel (D1), pealsed lehemädanikukindlad, vastupidavus viirushaigustele keskmine, võib esineda mugulate pruunmädanikku nakatumist, tundlik mehaanilistele vigastustele, esineb õõnesmugulaid, säilivus rahuldav
Soovitus kasvatamiseks: kasvatamiseks sobivad keskmised kuni viljakad mullad, mitte kasutada väga väikest seemet ja seemnekartuli kasvatamisel panna mugulad mahatihedamalt kui tavaliselt, lühikese puhkeperioodi ja kiire algarengu tõttu hakkab eelidandades saaki andma küllaltki varakult, nõuab sagedast seemne uuendamist kiirema viirushaigustesse nakatumise tõttu, kasutada spetsiaalset kartuliväetist
Lisateave: Aide Tsahkna

Fontane

 

Liik: Kartul
Aretaja: Agrico, esindaja Kesko Agro
Kasvuaeg: keskvarane
Sordi tunnused: Mugula kuju ovaalne, koorevärv kollane, sisu helekollane, kuivaine sisaldus kõrge.
Majanduslikud omadused: Põõsas on kõrgekasvuline, õied valged, lehed suured kuni keskmised ja tumerohelised kuni rohelised.
Haiguskindlus: Vastupidavus Y-viirusele väga hea, keerdlehisusele keskmine. Nematoodid: Kindel (Ro1). Harilik kärn: keskmine kuni madal. Lehemädanikule keskmiselt vastupidav, mugulamädanikule hea vastupidavus.
Lisateave: Keeduomadus: pooljahune kuni jahune. Kasutamine: värskelt turustamine ja friikartul, püree.

Impala

 

Liik: Kartul
Aretaja: Agrico, esindaja Kesko Agro
Kasvuaeg: väga varane kuni varane
Sordi tunnused: Mugula kuju on piklikovaalne, koorevärv kollane ning sisu helekollane.
Haiguskindlus: Mugula- ja lehemädaniku vastupidavus rahuldav. Y-viirusele väga hea ning harilikule kärnale hea.
Lisateave: Keeduomadused: tänkjas kuni pooljahune. Kasutamine: värskelt turustamine. Impalal on kõrge saagikus ning meeldiv mugulakuju ja värv teevad ta ideaalseks sordiks eelpakkimise jaoks.

Princess

 

Liik: Kartul
Aretaja: Solana , esindaja Talukartul
Kasvuaeg: varajane
Sordi tunnused: mugulad ovaalsed ja väga ilusad, koor ja sisu kollane. Silmad madalad.
Majanduslikud omadused: Taimed on keskmise kõrgusega, algareng suhteliselt aeglane. Sort kuulub A-B kasutustüüpi. Sobiv salati- ja lauakartuliks. Väga head maitseomadused. Kuivaine sisaldus keskmine. Keetmisjärgne tumenemine minimaalne. Keskmise kuni kõrge saagiga.
Haiguskindlus: sort on suure haiguskindlusega kuid lehemädaniku õrn ja sobib kasvatamiseks tavatootmises.
Soovitus kasvatamiseks: Kasvab hästi pea kõikidel muldadel. eelidandada 4-5 nädalat. Väetamine vastavalt mulla toitainetesisaldusele.
Lisateave: On väga pika puhkeperioodiga, kvaliteet püsib pikema perioodi vältel.

Varajane kollane

 

Liik: Kartul
Päritolu: Läti 1962
Sordi tunnused: Puhmas püstine, suhteliselt kõrge. Õied punavioletsed, teravalt eralduvate valgete tippudega. Mugulad keskmisest suuremad, ühtlase kujuga. Iseloomulik on tugevalt võrguline koor. Iduauke on vähe, need on pinnapealsed. Mugula sisu on tumekollane, ühtlase struktuuriga, ei tumene lõikamisel nii toorelt kui keetmisel.
Majanduslikud omadused: Varajane kuni keskvarajane suuresaagiline heade maitseomadustega toidukartulisort. Kaubanduslike mugulate osakaal saagis võib olla 90...95%. Tärklise sisaldus 10,7...12,5%. Säilivus hea. Reageerib hästi väetistele, eelidandamisele ja varasele mahapanekule
Haiguskindlus: Sort on suhteliselt lehemädanikukindel, ei nakatu harilikku kärna, vastuvõtlik viirushaigustele.

Manitou

 

Liik: Kartul
Päritolu: Ema: `Laura`
Kasvuaeg: Hilisepoolne sort
Sordi tunnused: Põõsas keskmise- kuni kõrgekasvuline. Õied violetsed ja õite arv suur. Mugulad piklikovaalsed, punase koorega, suured mugulad. Sisu helekollane.
Haiguskindlus: Y-viirus: hea. Nematoodi (Ro1,4) kindel, keskmine kaitse hariliku kärna ja lehemädaniku kindlus. Mugulamädaniku kindlus väga hea.
Lisateave: Universaalse kasutusega sort. Sobib ka friikartuliks. Tänkjas kuni pooljahune.

 Birgit

Liik: Kartul
Päritolu: Saksa firma Norika Kartoffelzucht GmbH. Esindaja Eestis Koorti Kartul OÜ
Aretaja:  
Kasvuaeg:  
Sordileht: EL sordileht
Sordi tunnused: Varajane kuni keskvarajane, õis helepunavioletne, mugul punase koorega, ovaalse kujuga , madalate silmadega ja tumekollase sisuga. Keskmise algarenguga.
Majanduslikud omadused: Keskmise kuni kõrge mugulasaagiga. Keedutüüp B. Lauakartul. Head maitseomadused. Kalduvus toortumenemisele ja peale keetmist tumenemisele puudub või on minimaalne.
Haiguskindlus: Vähikindlus puudub, kiduussikindel (R01, R04). Vastuvõtlikkus keerdlehisuse viirusele keskmine ja Y viirusele madal. Musta kärna nakatumine madal kuni keskmine, nakatumine harilikku kärna madal. Kartuli-lehemädanikku nakatumine keskmine.
Soovitus kasvatamiseks: Kuna algareng ei ole eriti kiire, siis võiks eelidandada. Säilivus suhteliselt hea.
Lisateave: Aide Tsahkna