Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Meist / Ajalugu

Sajandijagu teadustööd

Läbi aegade on meie instituut kandnud erinevaid nimesid, kuid selle põhitegevust põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnika valdkonnas on püsinud muutumatuna.

Asutajad ja eelkäijad

Praeguse ETKI eelkäijateks ja alusepanijateks loetakse 1920. aastal asutatud Riigi Põllutöö Katsejaama, Jõgeva Sordikasvandust ja Tooma Sookatsejaama.

Viimane suurem reorganiseerimine toimus 2013. aastal, kui Eesti Maaviljeluse Instituut liideti Jõgeva Sordiaretuse instituudiga ja sündiski Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Edumeelsed põllumehed

Teadusasutuse loomisel oli tähtis roll ka edumeelsetel põllumeestel. Nemad mõistsid, et ilma kohalike teadusuuringuteta ei jõua meie saagikus kunagi maksimaalse efektiivsuseni.