Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Maaelu Teadmuskeskus

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinevad Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) ja Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) üheks asutuseks. Ühendasutuse nimeks saab Maaelu Teadmuskeskus (METK).

Tegevusvaldkonnad

 • põllumajanduse, maaelu ja maamajanduse valdkonna uuringud, seire, hindamine ja analüüsid, sealhulgas laboratoorsed analüüsid;
 • põllumajanduskultuuride sordiaretus ja põldkatsed;
 • põllumajandus- ja maaeluvaldkonna teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsiooniteenused;
 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks vajalikud tegevused.

27.09.2022 avaldati Riigi Teatajas “Maaelu Teadmuskeskuse põhimäärus”

Tutvu põhimäärusega

Maaelu Teadmuskeskuse tööpakkumised

Põhiülesanded

 1. Tegevusvaldkonna rakendus- ja alusuuringute tegemine ning seire korraldamine.
 2. Põllumajanduskultuuride sortide aretamine, säilitusaretus, sortide standardproovide säilitamine ja väljastamine.
 3. Registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- vm. põldkatsete teostamine.
 4. Põllumajanduskultuuride seemnete tootmine ja turustamine.
 5. Taimede ja mikroorganismide geneetiliste ressursside säilitamine ja uurimine.
 6. Euroopa Komisjoni põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi kontaktasutuse ülesannete täitmine ja andmebaasi haldamine.
 7. Turuinfo kogumine, töötlemine ja esitamine EL-i ühiseks põllumajanduspoliitika abinõudeks.
 8. Kattetulu arvestuse koostamine peamiste põllumajanduskultuuride ja –loomade liikide kaupa erinevatel saagi ja produktiivsuse tasemel.
 9. Riikliku referentlaboratooriumi, volitatud laboratooriumi ja karantiinijaama ülesannete täitmine.
 10. Seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, taimse materjali, sööda ja muu materjali laboratoorsete analüüside teostamine.
 11. Maakasutuse keskkonnamõju uuringute ja seire tegemine.
 12. Agrotehnoloogiliste ja mullastiku uuringute ning mullaseire tegemine.
 13. Tegevusvaldkonnas ruumiandmete analüüside tegemine ja tegevusvaldkonna kaardirakendus-teenuste väljatöötamises ja arendamises osalemine.
 14. EL-i ühise põllumajanduspoliitika hindamistegevuste, seire ja uuringute tegemine ning nende tulemuste levitamine. EL-i ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku ülesannete täitmine.
 15. Põllu- ja maamajanduse valdkonna teadmussiirde koordineerimine ja arendamine.
 16. Tegevusvaldkonnas koolituste korraldamine.
 17. Keskuse teadusnõukogu või ministeeriumi poolt määratud ülesannete täitmine