Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

2021. aasta taimekahjustajate monitooring

Fungitsiidid – 2021. a kokkuvõte

Viimastel aastatel on täheldatud helelaiksuse tekitaja (Zymoseptoria tritici) resistenstsuse suurenemist osade asooli, SDHI ja strobiluriini rühma fungitsiidide suhtes. Alljärgnevalt on toodud haigustekitaja tundlikkuse muutused eespool nimetatud fungitsiidide rühmadesse kuuluvate toimeainete  suhtes üheksas maakonnas
Triasooli resistentsuse proovid Zymoseptoria tritici populatsioonis 2021 a.

Teiste toimeainete nägemiseks klõpsake kaarti akna päises olevale noole märgile!
SDHI resistentsuse proovid Zymoseptoria tritici populatsioonis 2021 a.

Teiste toimeainete nägemiseks klõpsake kaarti akna päises olevale noole märgile!
Strobiluriinide resistentsuse proovid Zymoseptoria tritici populatsioonis 2021 a.

 

Insektitsiidid – 2021. a kokkuvõte

Monitooringu käigus koguti naeri- hiilamardikate populatsioone uuringuteks erinevate insektitsiidide  tundlikkuse suhtes.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus lambda-tsühatriini  suhtes talirapsil 2021 a.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus tau- fluvalinaadi  suhtes talirapsil 2021 a.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus indoksakarbi  suhtes talirapsil 2021 a.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus lambda- tsühalotriini  suhtes suvirapsil 2021 a.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus tau-fluvalinaadi  suhtes suvirapsil 2021a.

Naeri- hiilamardikate tundlikkus indoksakarbi  suhtes suvirapsil 2021a.

 

Monitooringu vaatlused nädalte kaupa

Nädal 26 (Vaatlused tehtud 28-29.06.2021)

Sooja ja kuiva ilma tõttu taimede areng on kiire. Taliteravili on piimküpsuse, talioder ja talirukis taigenküpsuse kasvufaasis. Suviteravili on jõudnud õitsemise faasi, mõnel põllul on juba õitsemine lõpetatud. Põldhernes ja põlduba on õitsemise lõpetanud.

Suvirapsi põldudel on esinemas suure- kapsaliblika röövikuid ja ka naeri- lehevaablase ebaröövikuid, kes närivad rapsi lehti ning suure arvukuse korral roodavad kogu taime.  Jälgige oma suvirapsi põlde.

 

Nädal 25 (Vaatlused tehtud 21.06.2021)

Mitmel põllul on põuastress tekitanud taimedel pöördumatuid kahjustusi. Paljudel teraviljapõldudel lehetäi esinemine ületab tõrjekriteeriumi.

Põldhernes on jõudnud õitsemise kasvufaasi. Algas hernemähkuri lendlus.

Tali- ja suviteraviljadel esineb jahukaste. Talinisul esineb helelaiksus ja nisu-pruunlaiksus (DTR), vastuvõtlikel sortidel kollane rooste. Põldhernel ja põldoal esineb laikpõletik.

 

Nädal 24 (Vaatlused tehtud 11.06-14.06.2021)

Taliraps ja talioder lõpetavad õitsemist. Algab suviodra, põldherne ja põldoa õitsemine. Õitsema minevatele põldherne põldudele on paigaldatud hernemähkuri feromoonpüünised.

Paljudel teraviljapõldudel lehetäi esinemine ületab tõrjekriteeriumi.

Tali- ja suviteraviljadel esineb jahukaste. Taliodral on lisaks jahukastele levinud äärislaiksus, talinisul helelaiksus ja nisu-pruunlaiksus (DTR). Põldhernel ja põldoal esineb laikpõletik.

 

Nädal 23 (Vaatlused tehtud 07.06.2021)

Talirukis ja talioder õitsevad, mõnel talinisu põllul on viljapead väljas. Suveviljad on ka edasi arenenud ja mõni suvioder ja kaer on juba jõudnud kõrsumise faasi.

Soodsates ilmatingimustes on arenenud lehetäi kolooniad nii tali-, kui ka suviteraviljadel. Haigustest on levinud kõrreliste jahukaste ja helelaiksus. Üksikutel talinisu põldudel esineb kollast roostet.

Talirapsil on endiselt hiilamardikad, varre- ja kõdra-peitkärsakad.

Kaunviljade põldudel on levinud hernekärsakad. Haigustest on põldhernel leitud laikpõletiku ja põldoal šokolaadilaiksust.

 

Nädal 22 (Vaatlused tehtud 31.05.2021)

Taliteraviljadel on lipuleht väljas, rukkil hakkab loomine. Talinisul, taliodral ja talirukkil esineb kõrreliste jahukaste. Talinisul on laialt levinud helelaiksus ja nisu-pruunlaiksus (DTR). Tali- ja suviteraviljadel esinevad lehetäid, kuid arvukus ei ole veel suur.

Talirapsil hiilamardikate ja varre-peitkärsakate arvukus erineb piirkonniti.

Suvinisul ja suviodral on märgatud jahukastet.

 

Nädal 21 (Vaatlused tehtud 21.05-24.05.2021)

Sajune ja jahe ilm on taliteraviljade tiheda taimiku moodustumisele soodsalt mõjunud. Kuid liigne niiskus taimikus hoogustab seenhaiguste arengut. Talinisul, taliodral ja talirukkil esineb kõrreliste jahukaste. Talinisul on laialt levinud helelaiksus ja osadel põldudel on nisu-pruunlaiksuse (DTRi) kahjustusega lehti.

Talirapsil hiilamardikate ja varre-peitkärsakate arvukus erineb piirkonniti.

Üldiselt suviteraviljadel kahjustajad veel ei levi, välja arvatud suviodral, millel on märgatud jahukastet.

 

Nädal 20 (Vaatlused tehtud 14.05-17.05.2021)

Suviteraviljad, põlduba ja põldhernes on paljudel põldudel tärganud ja on moodustunud esimesed lehed. Kõrsuvatel taliteraviljadel vanad haigestunud lehed jäävad taimestiku alla, noored lehed veel haigustest vabad. Talirapsi põldudel esinevad hiilamardikad ja varre-peitkärsakad.

 

Nädal 19 (Vaatlused tehtud 7.05-10.05.2021)

Ilm läks soojemaks ja taimede areng on kiirenenud. Talirapsi sõlmevahed pikenevad ja õiepungad on ilmunud nähtavale. Põldudel on märgatud esimesi hiilamardikaid ja peitkärsakaid. Taliteraviljad on enamasti jõudnud kõrsumise faasi. Teravilja haigustest esinevad helelaiksus ja jahukaste talinisul, jahukaste ja pruunlaiksus taliodral. Suviteraviljad ja põldhernes tärkavad.

 

Nädal 18 (Vaatlused tehtud 30.04-03.05.2021)

Külmade ilmade tõttu taimede areng on aeglane. Taliraps on mõnedel põldudel jõudnud õiepungade faasi. Paljudel põldudel on taliteraviljad lumiseene kahjustusest taastunud ja moodustunud mitu võrseid. See soodustab juba sügisel põllule tulnud helelaiksuse ja jahukaste levikut.