Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Agrometeoroloogilised prognoosid ja kokkuvõtted

Täitjad: Triin Saue, Laine Keppart

Projekti eesmärgiks on jätkata agrometeoroloogilisi vaatlusi, koondada kokku meteoroloogiline ja agrometeoroloogiline andmestik põllumajanduslikelt katsetelt ja amatöörvaatlejatelt, süstematiseerida ja võrrelda andmestikke; arendada analüüsi- ja prognoosimeetodeid ja kavandada ning hinnata võimalusi agrometeoroloogilise monitooringu ning teenindamise laiendamiseks.

Oodatavad tulemused: Eestit iseloomustav kokku koondatud meteoroloogiline ja agrometeoroloogilise andmestik jätkub, selle põhjal on koostatud ülevaated (k a ETKI kodulehel), eksperthinnangud, prognoosid, ettekanded nii jooksva aasta kui pikema ajaperioodi ilmastiku kohta. Arvutiprogramm (MS Excel baasil) taimede arengufaaside tõenäosuslikuks prognoosiks kasutaja poolt valitud akumuleeruvate temperatuurisummade alusel koos lisamooduliga sobivaimate temperatuurisummade valikuks oma varasemate andmete alusel. Hinnang Eesti iseloomustamiseks vajalike agrometeoroloogiliste vaatluste mahule (vaatluskohtade paiknemine piirkonniti, vajalikud mõõdetavad/vaadeldavad näitajad, seadmete vajadus ja inimtöö maht ühes vaatluskohas, alternatiivsed võimalused vaatluste tegemiseks).

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 2016-2018

Projekti koduleht

Projekti pearahastaja

"Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021"