Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmise majanduslik analüüs

Projektijuht: Raivo Vettik

Põhitäitja: Pille Ardel

Sertifitseerimise skeemi rakendamine aiakultuuride tootmisel võimaldab toota sordiehtsat ja kahjustajatevaba paljundus- ja istutusmaterjali. Sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali tootmine on kallis ja aeganõudev protsess ning aiandussektor leiab, et sertifitseerimise skeemide rakendamine võiks toimuda riigi toetusel.

Projekti tulemusena valmisid: ülevaade viljapuu- ja marjaaedade kogupindadest Eestis erinevate allikate alusel ja ülevaade uuringu "Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmise majanduslik analüüs" küsitluse tulemustest. Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmiseks on vajalik juriidiline alus olemas. Tootjate küsitluse tulemused näitavad, et võiks olla perspektiivne toota sertifitseeritud paljundusmaterjali. 93% tootjatest arvab, et seda tuleks teha riigi toel. 46,3% vastanutest arvab, et sertifitseeritud istiku maksumus võiks olla 1,5 korda kallim CAC-materjali ehk kontrollitud kategooria istikust.

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 1.03.2017–30.11.2017

Projekti koduleht

Projekti pearahastaja

"Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021"