Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Baltic Slurry Acification

Rahvusvaheline projekt "Vedelsõnniku hapestamine Läänemere piirkonnas" (Baltic Slurry Acidi) on Interreg Flagship projekt, mille teemaks on loomakasvatuses tekkiva vedelsõnniku lämmastikukao vähendamine hapestamisviiside kasutamisega Läänemere piirkonnas.

Projekti raames valminud video:

https://www.youtube.com/watch?v=oI4u9LBB7v0&feature=youtu.be

Projekti eesmärk on laiemalt tutvustada sõnniku hapestamise tehnoloogiaid Läänemere piirkonnas, et vähendada ammoniaagi heitkogust ja säästa keskkonda.

Tegevused

  • Tehnilise teostatavuse uuringud;
  • Pilootrajatised ja demonstratsioonid;
  • Põldkatsed;
  • Keskkondlike ja majanduslike mõjude hindamine;
  • Soovituste ja analüüside koostamine lähtuvalt turu vajadustest ning seadusandlusest.
  • Oodatav tulemus

Ammoniaagi heitkoguse vähendamine vähendab õhust tulenevat Läänemere eutrofeerumist. Seega vedelsõnniku hapestamise tehnoloogiate kasutamise laiendamine aitab säästa Läänemere piirkonna keskkonda. Hapestamine toob kasu ka põllumajandustootjatele, sest suurendades sõnniku lämmastiku kasutamise tõhusust, vajatakse mineraalset lämmastikku vähem.

Oodatavad tulemused sihtrühmade lõikes:

  • Farmerid ja teised lõppkasutajad – teadlikkuse kasv vedelsõnniku hapestamise tehnoloogiatest ning kasutuselevõtt;
  • Äriettevõtted – SAT tehnoloogiate juurutamisele kaasaaitamine;
  • Seadusandjad – kaasatud SAT tehnoloogiate juurutamisele.

Lisaks Eestile osalevad projektis otseste täitjatena Rootsi, Soome, Taani, Läti Leedu, Poola ja Saksamaa, assotsieerunud partneritena ka Venemaa ja Valgevene.

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 01.02.2016 − 28.02.2019

Projekti koduleht

ETKI kontaktisik

Kalvi	Tamm

Kalvi Tamm