Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

EUROLEGUME

Suurendada liblikõieliste kasvatamist Euroopas jätkusuutlikuks toidu ja sööda valguga varustamiseks.

Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt. EUROLEGUME hõlmab mügarbakterite, sordiaretuse, agrotehnika, toitumise, söötmise toidutehnoloogia, söödatehnoloogia ja turustamise alaseid uuringuid, eesmärgiga suurendada herne ja oa toiduks ja söödaks kasutamist Euroopas.

Eesmärgid

 • Herne ja oa kohalike ressursside hindamine uute sortide aretamiseks toiduks ja söödaks ning nende edasine kasutamine sordiaretuses.
 • Uute toodete väljaarendamine.
 • Sobivate mügarbakterite tüvede ja arbuskulaarsete mükoriisa seente valik, et toetada lämmastiku fikseerimist. Uute äri inokulantide välja töötamine.
 • Liblikõieliste mõju hindamine mullaomadustele jätkusuutlikus regionaalses kasvusüsteemis.

Koostööpartnerid Eesti, Portugal, Läti, Albaania, Rootsi, Hispaania, Austria, Kreeka, Norra, Tšehhi. Projekti koordinaator: Prof. Eduardo Rosa.

Tegevused

 • Aretusalased uuringud hõlmavad erineva päritoluga potentsiaalse aretuse lähtematerjali genotüpiseerimist ja fenotüpiseerimist eesmärgiga laiendada nimetatud kultuuride aretuses kasutatavat geneetilist materjali. Hinnatakse genotüüpide vastupidavust abiootilistele stressidele.
 • Agrotehnika katsetes võrreldakse sortide sobivust mahe- ja tavaviljeluses kasvatamiseks.
 • Uute teadmiste saamiseks uuritakse herne ja oa inimtoiduks ja söödaks väärtuslike ja ka ebasoovitavate koostisainete sisaldust ning toidu ja sööda tootmistehnoloogiate täiustamiseks ja uute toodete väljatöötamiseks.
 • Eesti Taimekasvatuse Instituudi ülesandeks on läbi viia rida herne ja oa agrotehnilisi katseid, mügarbakterite fikseerimise uurimise katseid.
 • Projekti tulemuste levitamiseks on planeeritud katsed, teabe- ja infopäevad liblikõieliste kasvatajatele ja –töötlejatele. Projekti tulemusi publitseeritakse Eestis ja rahvusvahelise levikuga ajakirjades.

Oodatav tulemus

 • Projekti tulemustest saavad kasu põllumajandustootjad, toiduainete ja sööda töötlejad ja tarbijad nii Euroopas kui ka Eestis.
 • Projekti tulemusena on võimalik varustada tootjaid senisest produktiivsemate ja kvaliteetsemate sortidega.
 • Täiustuvad liblikõieliste kultuuride töötlemistehnoloogiad ja töötatakse välja uusi tooteid.
 • Tarbijate toidulaud mitmekesistub tervislike toodetega.
 • Uued teadmised agrotehnikast.

Koostööpartnerid
Eesti, Portugal, Läti, Albaania, Rootsi, Hispaania, Austria, Kreeka, Norra, Tšehhi.
Projekti koordinaator: Prof. Eduardo Rosa

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 01.01. 2014. – 31.12.2017