Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Köögiviljade kasvatus Koeru Keskkoolis

Koeru Keskkooli projekti eesmärk on suurendada kogu kooliastme loodusringide ja teiste asjast huvitatud õpilaste teadlikkust ringmajandusest, keskkkonnahoiust ja köögiviljade kasvatamisest rohetehnoloogiliste ja maheviljeluse võtetega. Projekti on kaasatud tegevuste juhendamiseks ETKI teadurid.

Projekt suurendab õpilaste teadlikkkust ringmajandusest, selleks kasutatakse toidujäätmete sorteerimist, komposteerimist ja köögiviljade kasvatamist kasvuhoones ja peenrakastides, mille saak jõuab omakorda õpilaste toidulauale. Lisaks koolis toimuvatele õpperingidele saavad õpilased ETKI teadurite ja agronoomide juhendamisel praktilised ja teoreetilised teadmised, kuidas kasvatada mahedat ja täisväärtuslikku köögivilja. 18 kuu jooksul korraldatakse kevadel ja sügisel juhendatud tegevused ja koolitused, lastes äratakse varakult huvi taimekasvatuse teadusliku poole vastu, nad külastavad ETKI katseid ja saavad osaleda teadurite igapäevases töös.

Antakse teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasvatada mahepõllumajanduslikult kodustes tingimustes köögivilju: kuidas toimub taimede ettekasvatus seemnest, kuidas toimub kasvuaegne hooldus (väetamine, lõikamine,tõrje). Kuidas seda teha võimalikult keskkonda ja kõiki ressursse säästvalt. Taimi kasvatakse kastides ja kasvuhoones: juhendatakse, kuidas ette valmistada muld kasutades komposti ja sõnnikut, kuna istutada sinna taimed. Kasutatakse kohalike sorte või Eesti tingimustes kohastunud sorte. Väetatakse kohaliku orgaanilise väetisega. Kasutades külvikordi, väheneb väetiste ja uue mulla kasutamise vajadus.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeede: Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus

Toetas Eesti riik

Projekti info

Projekti kestvus: 01.11.2021 - 30.04.2023

ETKI kontaktisik

Barbi Maramaa

Barbi Maramaa

Projekti pearahastaja

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeede: Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus

Koostöös loodav teadus

Kõik projektid