Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

LEGATO

LEGumes for the Agriculture of TOmorrow. Euroopa Liidu seitsmenda raamprogrammi projekt. Projekti eesmärk on kaunviljade aretamine ja haldamine jätkusuutliku põllumajanduse tarbeks.

Projekt koosneb kaheksast töörühmast (WP), ETKI osaleb kuuenda WP töös. WP6 põhiülesanne on huvigruppide materjalide testimine erinevates kasvukohtades järgneva aretuse tarbeks. WP6-s testitakse tali- ja suvihernest, suvi- ja talipõlduba, valget ja kollast lupiini, kikerhernest ja seahernest. katsekohad on jagatud kolme kasvuregiooni: kontinentaalne, mereline ja vahemere äärne. ETKI katsetab kontinentaalse kliimaga maadest pärit 19 suvihernest ja 11 suvi-põlduba. WP6 katsetes on ETKI hernesort 'Seko', üks perspektiivne aretis ja oasort 'Jõgeva'.

Vaatamata kaunviljade suurele valgusisaldusele on nende kasvatamine nii söögiks kui ka söödaks Euroopas viimase 40 aasta jooksul pidevalt vähenenud. Hetkel kasutatakse kaunvilju Euroopas alla nende potentsiaali, kuigi nende geopoliitiline tähtsus kasvab arvestades maailmaturul kasvavat hinda. Mitmed faktorid, näiteks vähene investeerimine aretusse on tinginud kaunviljade madalama saagikuse võrreldes teiste kultuuridega. See vähendab huvi nende kasvatamise vastu ning kättesaadavust tarbijatele.

Oodatav tulemus

  • Uute toitumisharjumuste kujundamine ja teadlikkuse kasv taimsete proteiinide ja aeglaselt seeditavate tärkliste toiteväärtuse kohta.
  • Pakkuda farmeritele saagikaid ja stabiilseid sorte ja aidata neil kohaneda kliimamuutustega.
  • Arvestada kodanike muredega toidu kvaliteedi ja -ohutuse osas ning arvestada põllumajanduse mõjuga keskkonnale.

Koostööpartnerid
29 põhiliiget Prantsusmaalt, Inglismaalt, Tšehhist, Hispaaniast, Itaaliast, Saksamaalt, Serbiast, Portugalist, Poolast, Austriast ja Rootsist ja viis all-liiget Kreekast, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Itaaliast ja Eestist.

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 1.01.2014 – 31.12.2017

Projekti koduleht

ETKI kontaktisik

Lea Narits

Lea Narits