Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Rye-Sus

"Hea seisukindlusega ja erinevatele kliimatingimustele kohastunud rukis teravilja tootmiseks äärealadel. („Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments“). Hübriidrukki aretuse projekt on Euroopa Liidu ERA-NET Sustainable Crop Production (Jätkusuutlik põllukultuuride tootmine) projekt."

Peamiseks eesmärgiks on saada materjali konkurentsivõimelise saagiga, hea toiduvilja kvaliteediga, ressursse (taimetoitained, vesi) efektiivselt kasutatavate stabiilsete omadustega rukki hübriidsortide aretuseks.

Kavas on viia läbi lühikõrreliste talirukkiaretiste ökoloogilisi katseid erinevates riikides. Nendes riikides testitakse aretisi erinevate omaduste (saagikus, kvaliteet abiootiline stress jt) suhtes. Katsetes uuritakse täielikult taastatud fertiilsusega P-tüüpi tsütoplasmalise isasteriilsusega rukkihübriide. Projekti lõpuks on igal partneril geneetiliselt erinevate lõhikõrrelisete rukkiaretiste valik, mida saab kasutada edasiseks aretustööks.

Projekti ülesannete täitmiseks on loodud rahvusvaheline konsortsium, kuhu kuuluvad Saksamaa, Soome, Kanada, Eesti, Läti, Austria, Poola ja Norra. Projekti juht on Dr Franz Joachim Fromme Saksamaa aretusfirmast HYBRO Saatzucht GmbH & Co.

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 01.07.2019–30.06.2022

Projekti koduleht

ETKI kontaktisik

Ilmar Tamm

Ilmar Tamm

Projekti pearahastaja

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [771134].