Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Sea2Land

Euroopa põllumajandus tugineb peamiselt imporditud väetistele, kuid samal ajal jääb liidu siseselt suur hulk orgaanilistes jäätmetes sisalduvaid mineraale kasutamata. Projekti eesmärgiks on pakkuda lahendusi, mis kasutavad ära orgaanilisi jäätmeid ja tänu selle vähendatakse toidu tootmise, kliimamuutuste ja jäätmete ringlussevõtuga seotud probleeme. Eesmärkide saavutamiseks täiustatakse toitainete ringlussevõtu tehnoloogiaid, et toota kalade  ja vesiviljelisuse kõrvalsaadustest  biopõhiseid väetisi.

Projekti käigus luuakse Euroopasse pilootprojektid, mis võtavad arvesse piirkondlikke olusid ja ringmajanduslikke võimalusi. Nutriloop OÜ rolliks projektis on luua täiustatud fermenteerimise lahendus väetiste tootmiseks, kombineerides kalajäätmeid teiste biojäätmete (puulehed, pilliroojäägid, toidujäätmed jms) voogudega ning luua toimiv ärimudel Eesti ja sarnaste piirkondade jaoks. Eesti Taimekasvatuse Instituudi roll on viia läbi taimkatseid ja hinnata erinevate väetiste sobivust erinevatele põllukultuuridele.

SEA2LAND´i käigus optimeeritakse ka teisi tehnoloogiaid (täiustatud kompostimine, biokuivatamine, külmkuivatamine ja ekstraheerimine, vetikate tootmine, pürolüüs, membraanitehnoloogia, kitiini ekstraheerimine, termomehaaniline fraktsioneerimine, ensümaatiline hüdrolüüs), mis toodavad eriahendusena valmistatud biopõhiseid väetisi nii kohalike põllukultuuride jaoks kui ka eksportimiseks.

Projekt pakub lahendusi läbi seitsme juhtumiuuringu ning rohkem kui kümne tehnoloogilise lahenduse abil kuues kalandussektori esinduspiirkonnas (Põhja-, Läänemere-, Atlandi ookeani, Kantaabria, Vahemere ja Aadria mere piirkonnas).

Projekti koordineerib Hispaania organisatsioon Neiker Instituto Vasco De Investigacion Y Desarrollo Agrario

Partnerid:
Azti (Spain), Barna SA (Spain), Nutriloop (Estonia), Caviar Pirinea (Spain), Catar Critt Agroressources (France), Universita Politecnica Delle Marche (Italy), Aquabiotech (Malta), Fundacio Universitaria Balmes (Spain), Fertinagro Biotech (Spain), Grønn Gjødsel (Norwegian), Nibio – Norsk Institutt for Biookonomi (Norwegian), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal), Institut National Polytechnique de Toulouse (France), Universiteit Gent (Belgium), Universita Degli Studi Di Milano (Italy), Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques (France), FIBL - Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau Stiftung (Switzerland), Universite de Liege (Belgium), Norsk Landbruksrådgiving (Norway), Instituto De Investigaciones Agropecuarias (Chile), Iniciativas Innovadoras Sal (Spain), FIBL Europe – Forschungsinstitutfur Biologischen Landbau in Europa (Belgium), IPS Konzalting d.o.o za Poslovne Usluge (Croatia), Societa Cooperativa Pescatori Molluschicoltori –(Italy)

SEA2LAND partneriteks on teadusasutused (keskkonnakaitse, taimekasvatus) tööstusettevõtted (väetisetootmine, vesiviljelus, kalandus, jäätmete väärindamine) ja konsultatsiooniettevõtted (keskkonnakaitse, majandus) SEA2LAND koordinaator: Miriam Pinto (mpinto@neiker.eus)

Projekt sotsiaalmeedias: LINKEDIN, TWITTER

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 2021-2024

Projekti koduleht

ETKI kontaktisik

Liina	Edesi

Liina Edesi

Projekti pearahastaja

European Commission (Research and Innovation)