Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Sõnniku standardid

Rahvusvaheline projekt „Manure Standards“ on Interreg projekt, mille eesmärk on muuta loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks. Projekti raames töötatakse välja rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks (sõnniku standardid) nii põllumajandusettevõtetes kui ka seadusandluses kasutamiseks.

Projekti eesmärgiks on põllumeestel, nõustajatel, riigiasutustel ning seadusloomes puuduvad ühtsed rahvusvahelised juhised, mille abil määrata sõnniku koguseid ja omadusi. Sellised andmed oleks rakendatavad nii riiklikult kui rahvusvaheliselt, näiteks:

  • ettevõtte-põhistes toitainete arvestustes koos sõnniku kasutamise kavadega
  • pikaajalistes tegevuskavades, mis suunaksid sõnnikut kasutama senisest jätkusuutlikumal viisil.

Uued sõnnikurakendused sisaldavad kahte valikut sõnniku koguse ja omaduste määramiseks:

  • ühised sõnnikuproovide võtmise ja analüüsimise metoodikad ettevõtete jaoks, koos nõutavate andmete kogumisega sõnnikukäitluse kohta;
  • ühised metoodikad sõnniku koguste ja omaduste arvutamiseks loomast, laudast ja hoidlast väljuva sõnniku korral, sellega kaasneb ka kalkulaatorrakendus (Exceli-põhine või eraldiseisev rakendus).
  • Lisaks koostatakse soovitused ühise toiteainete arvestusmeetodi koostamiseks, sellega kaasneb ka Exceli-põhine kalkulaatorrakendus.

Täpsemad tegevused:

  1. ühine uute sõnnikujuhikute arendamine ja kontrollimine Läänemereriikide pilootettevõtetes;
  2. selgitatakse keskkondlikku ja majanduslikku mõju pilootettevõtetes ja pikaajaliste tegevuskava instrumentide osas nii ettevõtte, riigi kui Läänemere piirkonna tasandil;
  3. kasutajatele koostatakse selged juhendid arvestades nii toiteainete arvestuse kui pikaajaliste tegevuskavade vajadusi ja
  4. kavandatakse riikidesiseseid ja -vahelisi tegevusi uute sõnnikurakenduste juurutamiseks.

Kõik tegevused viiakse läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus-, põllumajandus-, nõuande- ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Kõigi sihtrühmade vajadusi arvestatakse ja sõnnikurakenduste juurutamine toimub ühiselt.

Juhendid publitseeritakse nii inglise kui osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse riikide siseselt projekti üritustel, publikatsioonides ja interneti vahendusel. Proovivõtmise kohta koostatakse juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas. Uute sõnnikustandardite rakendamine kui ühiselt kokkulepitud vahend sõnnikuandmete jaoks oodatavasti parandab sõnniku kasutamise tõhusust ja seega parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre, nii nagu see on vajalik ringlusmajanduses.

„Manure standards“ projekti peamiseks väljundiks on koostada rahvusvahelised ühtlustatud juhised sõnnikukäitluse juhtimiseks. Nende abil saavad sihtrühmad parandada sõnnikukäitluse tõhusust ja koguda võrreldavaid andmeid sõnnikuga seotud pikaajaliste tegevuskavade jaoks.

Eestist osalevad projektis Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Maaülikool. Kokku osalevad projektis otseste täitjatena 19 asutust ja organisatsiooni Rootsist, Soomest, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Venemaalt ja Eestist. Assotsieerunud partneriteks on 32 asutust või organisatsiooni samadest riikidest.

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 01.10.2017 − 30.09.2019

ETKI kontaktisik

Kalvi	Tamm

Kalvi Tamm