Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Sordiaretusprogramm 2020-2030

Sordiaretusprogrammiga aidatakse kaasa Eesti põllumajanduskultuuride sordiaretuse kestliku arengu tagamisele ning "Põllumajanduse ja kalanduse arengukavas aastani 2030" seatud eesmärkide saavutamisele.

Tegevused programmi raames:

1. Uute sortide aretus
Uute sortide aretus toimub neljas kultuurigrupis:
1) Tera- ja kaunviljad ning õlikultuurid 
a) teraviljad: kaer, oder, tali- ja suvinisu, talirukis, talispelta; 
b) kaunviljad ja õlikultuurid: põldhernes, põlduba, sojauba, talirüps
2) Heintaimed 
a) liblikõielised: punane ristik, lutsern, ida-kitsehernes; 
b) kõrrelised: karjamaa- ja itaalia raihein, timut, harilik, punane ja lamba-aruhein, aasnurmikas
3) Kartul ja köögiviljad: kartul, tomat, aedhernes

2. Säilitusaretus
Eestis aretatud sortide tunnuste säilimine ja sortide paljundamine sordilehes hoidmise jooksul

3. Inimressursi arendamine
Olulisteks tegevusteks on nii sordiaretajate järelkasvu tagamine kui kogenud aretajate pädevuste hoidmine ja tõstmine

4. Uute liikide ja sortide ning neile sobiva agrotehnika katsetamine Eestis kasvatamiseks
1) Tera- ja kaunviljad ning õlikultuurid 
a) teraviljad: talioder, hübriidrukis, tatar, talitritikale, suvispelta; 
b) kaunviljad ja õlikultuurid: taliraps, suviraps, õlituder, lääts, kikerhernes, õlikanep
2) Heintaimed
3) Köögiviljakultuurid
4) Vahekultuurid: keerispea, talivikk jt.

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 2020-2030

Projekti koduleht

Projekti pearahastaja

Maaeluministeerium