Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)

Meede: Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Tegevus: Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Taimebioloogia infrastruktuur TAIM on üks Eesti teadustaristu teekaardi objektidest ning selle eesmärgi on:

  1. Panustada Eesti toidu- ja energiavajaduste jätkusuutlikku tagamisse läbi taimeliinide ja -koosluste (sh viljapõldude) eri tasemetel toimuva, iseloomustamise (fenotüpiseerimise) ning sellest lähtuva nutika ja täpse põllumajanduspraktika kasutamise. Nutikas täppispõllumajandus tähendab saagi optimeerimist täpselt doseeritud väetiste ja taimekaitsevahendite kogustega, see omakorda keskkonnasõbralikumat majandamist.
  2. Luua Eestis võimalused viia läbi eksperimente ja testida põllumajanduslikult oluliste liikide ja koosluste füsioloogilisi, biokeemilisi, morfoloogilisi, haiguskindluse ja produktsiooniga seotud tunnuseid globaalsete kliimamuutuste aspektist nii laboris kui põllul.
  3. Luua funktsioneeriv, integreeritud ja Eesti vajadustele vastav Eesti Taimede Fenotüpiseerimise Võrgustik (Estonian Plant Phenotyping Network), mis on assotsieerunud EL ESFRI fenotüpiseerimisplatvormiga EMPHASIS. Liitudes saavad Eesti teadlased ja sordiaretajad kasutada teiste liitunud EL riikide taimede fenotüpiseerimise platvorme, mis omakorda kiirendab meie võimekust aretada meie tingimustes parimaid tulemusi andvaid sorte.

Taristuprojekt TAIM loob aparatuurse ja teenuse pakkumise võimekuse taimede seisundi jälgimiseks reaalajas nii laboris kui ka põllul. Arendatakse liigniiskuse ja põuastressi testala, erinevate kaameratega varustatud droone, fotosünteesi ja veekasutuse mõõtmise instrumente ning taimepatogeenide tuvastamiseks süvasekveneerimise ja mikroskoopia meetodikaid. Investeeringud kiirendavad sordiaretust ja arendavad tehnoloogiaid, et tõsta põllumajandusliku tootmisprotsessi kuluefektiivsust.

Partnerid:
Tartu Ülikool
Eesti Maaülikool
Tallinna Tehnikaülikool

Sordiaretus
Taimebiotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 01.01.2020-31.08.2023

Projekti koduleht

Projekti pearahastaja

Euroopa Regionaalarengu Fond