Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Ühetera nisu projekt

OÜ Rannu Seeme ja ETKI koostööprojekt Ühetera nisu Eestis kasvatamine ning nisu ja rukki kasutamise mitmekesistamine. Projekti peamine eesmärk on uurida Eestis uudse liigi ühetera nisu kasvatust, idandamist ja jahust pagaritoodete küpsetamise võimalusi ning toiteväärtust.

Projekti raames uuritakse maailmas vähelevinud nisuliigi - ühetera nisu kasvatamise ja kasutamise võimalusi Eestis. Kavas on uurida selle nisu liigi külvi, kasvatamise, koristamise ja koristusjärgse töötlemisega seotud teemasid. Kuna tegu on Eesti tingimustes väga uue liigiga, siis on vaja testida erinevaid aspekte, nagu talvekindlus, külviaeg, külvisenorm, väetiste tase, koristusaeg, koristusjärgeselt terade eemaldamine sõkalde vahelt. Nisu tera idandamine annab sellele erilise toiteväärtuse ja maitseomadused, seega uuritakse idandamisega seotud küsimusi koostöös Puratos Malt OÜ-ga, samuti analüüsitakse tera toiteväärtust. Puratos Malt OÜ üks toodete artikkel on pikalt idandatud terade tootmine pagaritööstustele.

Lisaks ühetera nisule tegeletakse ka rukki kasvatuse küsimusega - kuidas saada hästi idanev rukki tera, mis on vajalik nii seemnekasvatajale kui idandite tootjale. Eelkõige tuleb leida õige koristusaeg, kuid uuritakse ka külvisenormi mõju tera kvaliteedile ja idanevusele.

Katsed viiakse läbi nii OÜ Rannu Seeme tootmispõldudel kui ka ETKI Jõgeva Sordiaretusosakonnas katselappidel. Idandamise ja kvaliteedianalüüsid määratakse ETKI laboris. Idamndamiskatset juures on väga tähtis ka kogemuste vahetamine Puratos Malt OÜ-ga. Samuti korraldatakse põllupäevadel esitlusi.

Projekti tegevused käivitusid juba käesoleva aasta suvel ning neid viib ellu Reine Koppel oma meeskonnaga. Pille Ardel aitas leida kontakti Saksamaal, et Madis Ajaots saaks osta suurema koguse üheteranisu seemet. Kuna tegu on suhteliselt rariteetse nisuga, tuli 10 ha külvipinnale seemne saamiske veidi rohkem vaeva näha kui tavalise saianisu sordi seemne ostmisel. Kuid praeguseks on Rannu Seeme OÜ põldudele see sort külvatud. Samuti on rajatud ETKI-sse ühetera nisu ja hübriidrukki külvisenormi katsed ning geenipankadest ja Saksamaa ning Ungari aretajatelt kogutud ühetera nisu sortide kollektsioon. Esimene eesmärk on tuvastada nende sortide talvekindlus Eesti tingimustes. Järgnevates ettappides lisandub tegevustesse ka Muhu Leib OÜ ja Taltech Toidutehnoloogia osakond.

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 1.09.2021-30.05.2025

ETKI kontaktisik

Reine Koppel

Reine Koppel

Projekti pearahastaja

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine