Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses aastatel 2016-2017

Projekti täitjad: Liina Edesi, Tiia Kangor, Valli Loide, Ene Ilumäe, Elina Akk, Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Taavi Võsa, Tiit Plakk, Edvin Nugis

Antud uuring oli jätkuuuring 2015. aastal läbiviidud rakendusuuringule „Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses“.

Projekti eesmärgiks oli selgitada põldkatsetega alternatiivsete mullaparandusainete otse- ja järelmõju mullaviljakusele ja saagikusele ning anda ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete (mereadru, järvemuda) saadavuse, laotustehnoloogiate ning kasutussobivuse kohta mahepõllumajanduses.

Tulemused: Adru ja järvemuda andsid põldkatsetes võrreldes kontrolliga esimesel kasutusaastal usutavalt suurema enamsaagi ning mõjutasid positiivselt mulla füüsikalisi-, keemilisi- ning mikrobioloogilisi näitajaid. Erinevalt adrust jäi järvemuda esimese aasta järelmõju nii saagile kui ka mulla füüsikalistele ja mikrobioloogilistele näitajatele väiksemaks või ei avaldunud üldse. Adru ja järvemuda kasutamise majanduslikud ja tehnoloogilised aspektid sõltuvad suurelt jaolt nende keemilisest koostisest, põllule viidavast kogusest ning veokaugusest. Kasutamisel mahepõllumajanduses tuleks jälgida ka järvemuda ja adru raskmetallide sisaldust.

Agrotehnoloogia

Projekti info

Projekti kestvus: 01.03.2016–30.11.2017

Projekti koduleht

Projekti pearahastaja

"Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021"