Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

Taimekahjustajate monitooring 2022. a kokkuvõte

2022. a vaatluspõldude võrgustiku kaart on leitavad: https://arcg.is/0iSKv

Insektitsiidid – 2022. a kokkuvõte

Naeri-hiilamardikate insektitsiidiresistentsuse katsed viidi läbi vastavalt IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) meetoditele nr 011 püretroidide ja nr 027 indoksakarbi puhul (https://irac-online.org/). 2022 aasta rapsi kasvuperioodil koguti 12 proovi/ populatsiooni naeri-hiilamardikaid talirapsilt, kahjuks ei õnnestunud leida ühtegi põldu suvirapsilt, kus hiilamardikate populatsioonid oleks olnud piisavas koguses, et ETKI laboris oleks saanud läbi viia vastavad resistentsusanalüüsid.

Naeri-hiilamardikate populatsioonid osutusid püretroidide suhtes peamiselt resistentseteks, väga resistentseteks ning vähesel määral esines ka populatsioone, mis olid mõõdukalt resistentsed. Tau-fluvalinaadi suhtes oli märgata vähem tekkinud insektitsiidiresistensust, kuna selle toimeaine seas olid esindatud ka väga tundlike ning tundlike populatsioone.

Naeri-hiilamardikate tundlikkus tau- fluvalinaadi suhtes talirapsil 2022 a.

Naeri-hiilamardikate tundlikkus gamma- tsühalotriini suhtes talirapsil 2022 a.

Naeri-hiilamardikate tundlikkus deltametriini suhtes talirapsil 2022 a.

Naeri-hiilamardikate tundlikkus lambda-tsühatriini suhtes talirapsil 2022 a.

Indoksakarb toimeaine klassi suhtes oli märgata väga häid tulemusi. Vähenenud tundlikkust esines vaid ühes populatsioonis ning omades seega väga häid tulemsusi naeri- hiilamardikate suhtes. Alates 19.09.2022 aastast antud toimeainet sisaldavat insektitsiide enam kasutada ei tohi.

Naeri-hiilamardikate tundlikkus indoksakarbi suhtes talirapsil 2022 a.

Fungitsiidid – 2022. a kokkuvõte

Viimastel aastatel on täheldatud helelaiksuse tekitaja (Zymoseptoria tritici) resistenstsuse suurenemist osade asooli, SDHI ja strobiluriini rühma fungitsiidide suhtes. Alljärgnevalt on toodud haigustekitaja tundlikkuse muutused eespool nimetatud fungitsiidide rühmadesse kuuluvate toimeainete  suhtes kümnes maakonnas.

Teiste toimeainete nägemiseks klõpsake kaarti akna päises olevale noole märgile!

Triasooli tundlikkus helelaiksusetekitaja Zymoseptoria tritici populatsioonis 2022a.

SDHI tundlikkus helelaiksusetekitaja Zymoseptoria tritici populatsioonis 2022a.

Strobiluriini tundlikkus helelaiksusetekitaja Zymoseptoria tritici populatsioonis 2022a.

Viimastel aastatel on täheldatud ramulaaria tekitaja (Ramularia collo-cygni) resistenstsuse suurenemist osade SDHI ja vähesel määral strobiluriini rühma fungitsiidide suhtes. 2022.a. andmete põhjal asoolide suhtes resistentsust ei täheldatud.

Alljärgnevalt on toodud haigustekitaja tundlikkuse muutused eespool nimetatud fungitsiidide rühmadesse kuuluvate toimeainete  suhtes kaheksast maakonnas.

Teiste toimeainete nägemiseks klõpsake kaarti akna päises olevale noole märgile!

Triasooli tundlikkus ramulaariatekitaja Ramularia collo-cygni populatsioonis 2022a.

SDHI tundlikkus ramulaariatekitaja Ramularia collo-cygni populatsioonis 2022a.

Strobiluriini tundlikkus ramulaariatekitaja Ramularia collo-cygni populatsioonis 2022a.

Taimekahjustajate monitooring

Samal teemal

Kõik uudised