Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Sordiaretus

Uute sortide aretamine ja säilitusaretus ning teadusuuringud. Sordipõhiste agrotehnikate väljatöötamine.

Osakonna fookus ja väljundid

ETKIs aretatud teraviljade, õlikultuuride ja kaunviljade sordid on kohastunud meie tingimustes kasvama. Neid on juba enne sordilehte võtmist pikka aega testitud, mistõttu ei ole oodata negatiivseid üllatusi saagikuse, talve- ja haiguskindluse ning teiste omaduste osas.

 • Uute sortide aretamine

  Sordiaretus on protsess, mis on ajamahukas ning vajab vajalike teadmiste ning oskustega inimesi, vastavaid seadmeid laboritesse, spetsiaalseid vahendeid nii katsete tegemiseks põldudel, saagi töötlemiseks kui ka hoiustamiseks. Keskmiselt võtab ühe sordi aretamine aega 10 – 15 aastat ja maksab umbes miljon eurot. Läbivateks põhimõteteks erinevate kultuuride aretuses on nende sobivus Eesti oludesse ja kohanemine muutuvate keskkonnatingimustega (taimekahjustajakindlus, talve- ja põuakindlus jm), samuti keskkonnahoidlikum ja väiksema sisendiga tootmine. Majandusviljelusväärtuse katsete käigus võrreldakse sordi majanduslikke näitajaid Eesti kliimatingimustes, st vastuvõtlikkust haigustele, talvekindlust, kvaliteediomadusi ja saagikust teiste enim kasvatatavate sortidega. Kui uus sort on eelmistest parem, siis võetakse ta sordilehte.

 • Säilitusaretus

  Säilitusaretus on sordile omaste tunnuste säilimise tagamine kogu sordilehes olemise ning kasutamise aja vältel. Eraldi tähelepanu vajavad risttolmlevad, isetolmlevad ning vegetatiivselt paljundatavad kultuurid ning hübriidsordid.

 • Sordipõhine agrotehnoloogia

  Igale sordile on omased erinevad agrotehnoloogilised võtted. Mullaharimise, väetamise ja taimekaitsetöödega luuakse tingimused, et saagi potentsiaal maksimaalselt realiseeruks.

 • Teavitus

  õppepäevade, seminaride  läbiviimine ning katsetulemuste publitseerimine

Meie Inimesed

Osakonna juhataja

Ilmar Tamm

Ilmar Tamm

Vanemteadur, sordiaretuse osakonna juhataja

ilmar.tamm@etki.ee Vaata lähemalt
Osakonna kontaktid

Viljakandva töö tulemus