Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Taimekaitse

Taimekahjustajate ja taimekaitse alased uuringud, taimehaiguste diagnostika, resistentsusaretus ja nõuded.

Osakonna fookus ja väljundid

Taimekaitse osakond tegeleb taimekasvatuse efektiivsemaks muutmisega läbi kultuuride kvaliteedi ja resistentsuse alaste uuringute ning võimalikult keskkonnasõbraliku taimekaitse kasutamisega. Teeme kvaliteedi analüüse sordiaretuses ning taimetervise ja taimekaitse alaseid uuringuid integreeritud taimekaitse rakendamise, fütopatogeensete seente, bakterite, viiruste, viroidide, kahjurite ja pestitsiidiresistentsuse valdkondades.

 • Biokeemia labor

  • Biokeemia laboris analüüsitakse toidu- ja söödakultuuride koostist ja uuritakse erinevaid kvaliteedinäitajaid. Sõltuvalt kultuurist määratakse kuivaine-, proteiini-, akorbiinhappe, suhkru-, tärklise-, tuhasisaldus.
  • Heintaimede ja liblikõieliste kultuuride söödaproovides määratakse toor- ja neutraalkiu sisaldus.
  • Nisu küpsetusomaduste ja kvaliteedi selgitamiseks määratakse tuha-, proteiini- ja tärklisesisaldus, kleepvalk, langemisarv ja taigna füüsikaliste omaduste määramiseks tehakse alveogramm, farinogramm, ekstensiogramm ja prooviküpsetus.
 • Resistentsusaretus

  Koostöös sordiaretajatega toimub aretusmaterjali haiguskindluse hindamine tali- ja suvinisu, odra, kaera, kartuli, heintaimede ja liblikõieliste kultuuride aretuspõldudel, uuritakse haigustekitaja bioloogiat ja töötatakse välja hindamise metoodikad.

  Kasvukappides ja kasvuhoones provokatsioonifoonidele rajatud infitseerimiskatsed täiendavad ja täpsustavad põldhindamiste tulemusi, aitavad selgitada ja valida resistentsemaid taimi, aretisi ja sorte.

 • Taimekaitse

  Taimekaitse tegevused hõlmavad integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise uuringuid, ühendades põllumehele taimekahjustajate leviku hoiatus- ja prognoosisüsteemi info ja internetipõhise taimekaitse nõuandesüsteemi. T

  Taimekahjustajate monitooringu käigus vaadeldakse tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest teraviljadel, rapsil, hernel, põldoal ja saadud info esitatakse monitooring.etki.ee.

  Integreeritud taimekaitse suunised

  Herbitsiidide rakendus

  Valgemädaniku tõrje rapsil

  Demokatsetes võrdleme fungitsiidide ning bioloogilist päritolu biostimulaatorite ja väetiste mõju tali- ja suviteraviljadel puhtimise ja kasvuaegselt lehestiku töötlemise teel.

  taim.etki.ee

  Taimekaitsevahendite efektiivsuskatsetes hindame fungitsiidide, herbitsiidide, insektistsiidide ja kasvuregulaatorite efektiivsust ning selektiivsust teraviljadel, rapsil, kartulil, heintaimedel, köögiviljadel.

 • Molekulaarbioloogia labor

  Geneetiliste meetodite rakendamise uuringud hõlmavad molekulaardiagnostika meetodeid viiruste ja viroidide tuvastamisel kartulil ja tomatil, seenhaiguste uuringuid ja fungitsiidiresistentsuse monitooringut teraviljadel ning insektitsiidiresistentsuse monitooringut rapsil.

Taimekahjustajate monitooring

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest. Vaatlusi teostatakse Eesti erinevates piirkondades igal nädalal maist juulini ning kogutud informatsioon kuvatakse interaktiivsete kaartidena.  Kaardil näidatakse taimekahjustajate esinemise kohad ja ajad ning täpsem informatsioon kultuuri, sordi, agrotehnika ja eelvilja kohta. Teadmine taimekahjustajate levikust võimaldab tõrjetööde õigeaegset alustamist, suurendab taimekaitsetööde efektiivsust ning võimaldab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist.

Vaata lähemalt

Meie Inimesed

Pille	Sooväli

Pille Sooväli

Vanemteadur, taimekaitse osakonna juhataja

pille.soovali@etki.ee Vaata lähemalt
Osakonna kontaktid

Katsed, vaatlused, analüüsid ja järeldused

Avaldatud artiklid, esitlused, videod ja trükised.