Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Integreeritud taimekaitse suunised

Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste, bioloogiliste) oskuslikult seostatud kasutamine, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni. Enamlevinud põllukultuuride integreeritud taimekaitse juhendid on koostanud Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid vastavalt Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni EPPO standarditele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/128/EÜ Pestitsiidide säästlikust kasutamisest.