Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Uudised

Võib ju nii olla (juuni kokkuvõte)

Juuni keskmine õhutemperatuur oli 17.04934028°C. Kõige madalam õhutemperatuur esines 7. juunil 5.4°C ja kõige kõrgem temperatuur oli 26. juunil 31.4°C (joonis 1). Võrreldes kliimanormiga oli Juuni keskmine õhutemperatuur 2°C kõrgem.

Joonis 1. Jõgeva Juuni õhutemperatuuride näidud 2m kõrgusel

Vaatamata kõrgematest temperatuuridest oli rohumaal tagatud piisav mullavee varu (joonis 2). Taimedel stressiilminguid ei tuvastatud. Panuse mullaniiskusele andis eeskätt taimkate kaitstes tarmukalt pinnast päikese laastava mõju eest. Oluline on märkida, et mullalõimis on mõõtepiirkonnas suurema savisisaldusega st. mulla veehoiuvõime on suurem. See kätkeb endas ka muid ohtusid - nimelt ei ole suurema savisisaldusega muldades kogu vesi taimedele omastatav.

Joonis 2. Rohumaa mullaniiskuse muutused sõltuvalt sademetest

Teraviljapõllus võis kohata kõige kõrgemaid temperatuure juuni kolmandas dekaadis (joonis 3), kus mulda talletunud soojusenergia ühes päikesekiirgusega põhjustas maapinna kohal temperatuuri kerkimise ligi 40°C-ni. Tänu piisavale mullaniiskuse tagavarale taliteraviljadel tugevad temperatuurid suurt kahju ei valmistanud.

Joonis 3. Taliteravilja põllul maksimumtemperatuurid

Kui kuu alguses oli talinisul juba neli kõrresõlme, siis kõrgete temperatuuri toel oli kuu lõpus talinisu jõudnud õitsemise keskpaika. Suvioder jõudis kuu alguse viie pärislehest loomiseni juuni lõpul. Rukis oli kuu lõpus õitsemist lõpetamas.

Vasakul on suviodrapõld ja paremal leiate talinisu

Suviodra põllul oli mullaniiskusegakuu lõpuni peaaegu, et optimaalne, kuid vähesed sademed ja kuumad ilmad tingisid olukorra, mille tõttu muld kiirelt kuivas ning jõudis kuu lõpus üpris vähese veetagavarani pindmistes kihtides. Jooniselt 4 on kenasti märgatav, kuidas mulla pindmine kiht on läbi kuivamas. Kui Juulis sademeid ei esine võib see pea täitumisel saagile kehvasti mõjuda.

Agrometeoroloogia

Samal teemal

Kõik uudised